Informujemy, że nasza biblioteka szkolna, której organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Grajewie, otrzymała wsparcie finansowe na zakup książek, wyposażenia do biblioteki oraz promocję czytelnictwa przyznawaną w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025. Kwota dofinansowania wyniosła razem z wkładem własnym 15.000,00zł. Dzięki dotacji biblioteka szkolna zwiększy atrakcyjność księgozbioru poprzez zakup nowości wydawniczych oraz wzmocni zainteresowania czytelnicze uczniów i nauczycieli.