DYREKTOR SZKOŁY

mgr inż. Marcin Bobrowski
dyrektor@zs2.grajewo.pl

 

WICEDYREKTOR SZKOŁY

 

mgr Agnieszka Danowska
wicedyrektor@zs2.grajewo.pl