W bieżącym roku szkolnym do Zespołu Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie podanie można dostarczyć w następujący sposób:

1. Podanie wypełnić w domu. Wypełnione podanie wysłać lub dostarczyć na adres Zespołu Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie, ul. Wojska Polskiego 84, 19-200 Grajewo z dopiskiem na kopercie: „Rekrutacja do klasy pierwszej”. Nie ma konieczności drukowania 3-ej strony podania – klauzuli informacyjnej.
2. Wypełnić podanie osobiście – w sekretariacie szkoły.
3. Kliknąć poniżej na przycisk „PODANIE” – wypełnić, zapisać na dysk (można to zrobić m.in. poprzez kliknięcie „drukuj”. Zamiast stacjonarnej drukarki należy wybrać „Microsoft Print to PDF” i kliknąć drukuj. Nie ma konieczności drukowania 3-ej strony podania – klauzuli informacyjnej. Plik zapisze się Państwu w wybranym miejscu na dysku. Wypełniony dokument pdf należy przesłać na adres e-mail: rekrutacja.zsnr2grajewo@gmail.com w tytule wiadomości wpisując „Rekrutacja do klasy pierwszej” oraz imię i nazwisko kandydata. Podania w wersji elektronicznej będą przyjęte bez czytelnych podpisów.