Zarząd Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2021/2022

Regulamin Szczęśliwego Numerka Zespołu Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie

Regulamin Nocy Filmowej Zespołu Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie


Zadania Szkolnego Samorządu Uczniowskiego

1. Dbanie o porządek w budynku szkoły i wokół niej

2. Informowanie społeczności szkoły o podjętych działaniach i akcjach

3. Przygotowanie i prowadzenie na bieżąco tablicy informacyjnej Samorządu   Uczniowskiego

4. Organizowanie konkursów

5. Udział w akcjach szkolnych i środowiskowych

6. Organizacja dyskotek i zabaw

7. Organizowanie imprez i prac pozwalających uzyskać fundusze na wspólne cele

8. Pomoc koleżeńska

9. Przedstawianie władzom szkoły wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji praw uczniów.