WYDARZENIA REGULAMINY ARCHIWUM

Zarząd Samorządu Uczniowskiego
Zespołu Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie.
w roku szkolnym 2022/2023

Przewodniczący: Bartosz Zyskowski, kl. 1dsp
Zastępca: Natalia Zolnik, kl. 1psp
Sekretarz: Joanna Naruszewicz, kl. 1psp
Członkowie: 
– Rafał Szmigiel, kl. 1psp
– Szymon Wójcicki, kl. 1psp

Opiekun Samorządu:  mgr inż. Paulina Agnieszka Skorupa

Nauczyciele wspomagający pracę Samorządu Uczniowskiego:
mgr inż. Radosław Skorupa
mgr Małgorzata Chełmińska
mgr Monika Pskowska
mgr Beata Strzałkowska
mgr Klaudia Bagińska
mgr Emilia Świderska
mgr Urszula Puchalska
mgr Anna Borkowska
mgr Beata Szczepańska

Zadania Szkolnego Samorządu Uczniowskiego

1. Dbanie o porządek w budynku szkoły i wokół niej
2. Informowanie społeczności szkoły o podjętych działaniach i akcjach
3. Przygotowanie i prowadzenie na bieżąco tablicy informacyjnej Samorządu   Uczniowskiego
4. Organizowanie konkursów
5. Udział w akcjach szkolnych i środowiskowych
6. Organizacja dyskotek i zabaw
7. Organizowanie imprez i prac pozwalających uzyskać fundusze na wspólne cele
8. Pomoc koleżeńska
9. Przedstawianie władzom szkoły wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji praw uczniów.

 


ARCHIWUM