Zarząd Samorządu Uczniowskiego

Zespołu Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie.

w roku szkolnym 2021/2022

Przewodniczący: Magdalena Zemelka

Zastępca: Michał Zawadzki

Zastępca: Fabian Rutkowski

Sekretarz: Patryk Lenkiewicz

Opiekun Samorządu:  mgr inż. Paulina Agnieszka Skorupa

Nauczyciele wspomagający pracę Samorządu Uczniowskiego:
mgr Małgorzata Chełmińska
mgr Andrzej Mścichowski
mgr Monika Pskowska