Technik informatyk  – osoba, która w codziennej pracy zajmuje się doborem, instalacją oraz prawidłowym konfigurowaniem sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

Jako kto może pracować Technik Informatyk?

 • Administrator sieci
 • analityk systemowy
 • grafik komputerowy
 • webmaster
 • monter
 • serwisant
 • sprzedawca w sklepie komputerowym

Absolwent technikum w klasie technik informatyk może znaleźć zatrudnienie właściwie we wszystkich instytucjach, w których pracuje się przy komputerze oraz wykorzystuje się lokalne sieci informatyczne lub bazy danych (np. w bankach, urzędach, szpitalach).

 

Predyspozycje zawodowe: logiczne, analityczne myślenie, dokładność i systematyczność.

Umiejętności, cechy psychologiczne, uzdolnienia przydatne w zawodzie:

zdolność analityczna, dobra pamięć obejmującą logiczne ciągi działań, umiejętność myślenia przyczynowo-skutkowego, duża koncentracja uwagi, kreatywność, spostrzegawczość, dokładność, systematyczność oraz umiejętność samodzielnej pracy. Ważną cechą jest opanowanie i cierpliwość, jak również odporność na stres i zdolność pracy pod presją czasu, zwłaszcza w sytuacjach awaryjnych. W przypadku pracy na stanowisku serwisanta czy sprzedawcy liczy się umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów, komunikatywność oraz zdolność współpracy.

 

Przedmioty zawodowe:

systemy operacyjne, administracja systemami operacyjnymi, eksploatacja lokalnych sieci komputerowych, lokalne sieci komputerowe, eksploatacja urządzeń techniki komputerowej, administracja bazami danych, systemy baz danych, programowanie w praktyce, programowanie strukturalne i obiektowe, e-sport.

Przedmioty, których uczeń uczy się w szkole na poziomie rozszerzonym: matematyka.

 

Osoba kształcąca się w zawodzie technik informatyk:

 • posługuje się systemami operacyjnymi,
 • pracuje w wybranych rodzajach sieci komputerowych,
 • posługuje się wiedzą o budowie i działaniu systemów operacyjnych w stopniu pozwalającym na opanowanie umiejętności pracy z różnymi systemami,
 • posługuje się typowym oprogramowaniem użytkowym i narzędziowym,
 • konfiguruje sprzęt i oprogramowanie,
 • posługuje się strukturalnym językiem zapytań do obsługi baz danych,
 • projektuje bazy danych i ich oprogramowania,
 • wykonuje strony internetowe zgodnie z projektami.

 

Praktyki: W trakcie nauki uczeń odbywa 4-tygodniową praktykę zawodową w klasie III i IV w wybranej przez siebie firmie z branży informatycznej. Celem praktyki zawodowej jest pogłębienie oraz doskonalenie umiejętności opanowanych w szkole.

 

Uczniowie kształcący się w zawodzie technik informatyk zdają egzaminy w kwalifikacjach:

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci

Uczeń, zdobywając tę kwalifikację, będzie potrafił:

 • Przygotować stanowisko komputerowe do pracy;
 • Wykonać lokalną sieć komputerową;
 • Naprawić urządzenia  techniki komputerowej;
 • Administrować systemami operacyjnymi;

 

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Uczeń, zdobywając tę kwalifikację, będzie potrafił:

 • Tworzyć i administrować bazy danych;
 • Tworzyć strony i aplikacje internetowe.

 

Kształcenie w ramach tych kwalifikacji zakończone jest egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Pozytywna ocena z obu części egzaminu (pisemnej i praktycznej) umożliwia otrzymanie świadectwa potwierdzającego ww. kwalifikacje. Po ukończeniu szkoły absolwent otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w języku polskim wraz z  suplementem w języku angielskim.

Jeśli interesują Cię komputery, programowanie, aplikacje internetowe, tworzenie stron WWW oraz administrowanie sieciami to jest zawód dla Ciebie !