Absolwenci tego kierunku mogą podejmować pracę we wszystkich firmach, w których są komputery. Dzięki bardzo dobremu przygotowaniu teoretycznemu i praktycznemu są cenieni i poszukiwani na rynku pracy. Mogą pracować w każdym zawodzie wykonując prostsze zadania instalacyjne czy obsługując systemy aplikacyjne. Mogą również współpracować z zespołem informatyków, podejmujących się poważnych zadań projektowych, programowania lub eksploatacji sprzętu komputerowego. Program nauczania tego kierunku pozwala słuchaczom na zdobycie konkretnych umiejętności takich jak: – sprawne posługiwanie się systemami operacyjnymi i oprogramowaniem użytkowym, – umiejętności doboru konfiguracji sprzętu i oprogramowania dla prostych zastosowań, – umiejętność projektowania baz danych i ich oprogramowania, – umiejętności komunikacyjne, – znajomość zagadnień e-biznesu, e-marketingu w zakresie prowadzenia własnej firmy, – inne potrzebne umiejętności w życiu prywatnym i zawodowym. – prowadzenie prac serwisowych w punktach naprawy (help desk) Jeśli interesują Cię komputery, programowanie, aplikacje internetowe, tworzenie stron WWW oraz administrowanie sieciami to jest zawód dla Ciebie ! Uczniowie kształcący się w zawodzie technik informatyk zdają egzaminy w kwalifikacjach: INF.02 Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych oraz INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.