Zgodnie z art. 42 ust. 2f ustawy – Karta nauczyciela, t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm. w ramach zajęć i czynności pracowniczych nauczyciel jest obowiązany do dostępności w szkole w wymiarze jednej godziny tygodniowo, w trakcie której, odpowiednio do potrzeb, prowadzi konsultacje dla uczniów lub ich opiekunów.

Poniżej godziny, w których kadra pedagogiczna Zespołu Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych jest dla Państwa dostępna.

Godzina dostępności 2023/2024
Antropik J. – środa, 11.30-12.30, sala nr 27
Bagińska J. – poniedziałek, 10.35-11.35, sala nr 2
Bagińska K. – piątek, 11.15-11.45, pokój nauczycielski
Bobrowski M. – piątek, 8.00 – 9.00, gabinet dyrektora
Borawska E. – czwartek, 13.25-14.25, sala nr 12
Borkowska A. – piątek, 15.00-16.00, sala nr 13
Borkowski R. – piątek, 10.35-11.35, pokój nauczycieli w-f
Charmułowicz A. – wtorek, 10.35-11.35, pokój nauczycielski
Danowska A. – wtorek, 10.45 -11.45, sala nr 5
Gutowski K. – poniedziałek, 15.55-16.55, sala nr 3
Jurczykowska J. – środa, 12.20-13.20, sala nr 23
Koniecko K. – wtorek, 14.15-15.15, sala nr 7
Kowzon W. – środa, 10.45 – 11.45, pokój nauczycieli w-f
Krupińska Danuta – czwartek, 15.10 – 16.10, sala nr 7
Kubicka B. – środa, 11.30 – 12.30, pokój nauczycielski
Kuźniak S. – środa, 9.40 – 10.40, pokój nauczycielski
Łepkowska A. – poniedziałek, 10.35-11.35, sala nr 10
Mikucka A. – czwartek, 9:40 – 10:40, pokój nauczycielski lub biblioteka
Modzelewska R. – poniedziałek, 7.50 – 8.50, sala 24
Mścichowski A. – piątek, 10:35-11:35, pokój nauczycielski
Pskowska M. – wtorek, 7.45-8.45, sala nr 8
Puchalska U. – poniedziałek, 15.30 – 16.30, sala nr 13, co drugi tydzień
Ruszczyk W. – czwartek, 7.50-8.50, pokój nauczycielski
Skorupa P. – wtorek, 10.45- 11.45, sala nr 1
Skorupa R. – wtorek, 10.40-11.40, pokój nauczycielski
Staniszewska A. – czwartek, 13.25-14.25
Strzałkowska B. – czwartek, 15.10 – 16.10, biblioteka
Sulkowska M. – poniedziałek, 7.55-8.55, sala nr 6
Szczepańska B. – piątek, 10.30 – 11.30, gabinet pedagoga
Świderska E. – czwartek, 11:30-12:30, sala nr 26.
Tański M. – piątek, 9.50 – 10.50, pokój nauczycielski
Waszkiewicz H. – środa, 7.55 – 8.55, pokój nauczycielski
Włodarczyk K. – środa, 12.30 – 13.30, sala nr 15
Wysocki G. – wtorek, 10.35-11.35, sala nr 11
Zwolińska T. – poniedziałek, 09.50 – 10.20, pokój nauczycielski