Zgodnie z art. 42 ust. 2f ustawy – Karta nauczyciela, t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm. w ramach zajęć i czynności pracowniczych nauczyciel jest obowiązany do dostępności w szkole w wymiarze jednej godziny tygodniowo, w trakcie której, odpowiednio do potrzeb, prowadzi konsultacje dla uczniów lub ich opiekunów.

Poniżej godziny, w których kadra pedagogiczna Zespołu Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych jest dla Państwa dostępna.

Antropik J. – czwartek 7.45-8.45 sala 27
Bagińska J. – środa 7:45-8:45 sala 0
Bagińska K. – czwartek 14.20-15.20 sala 24
Bobrowski M. – czwartek 11.45 – 12.45 gabinet dyrektora
Borawska E. – poniedziałek 11.35-12.35 pokój nauczycielski
Borkowska A. – czwartek 13.45-14.45 gabinet psychologa
Borkowski R. – piątek 13.30 – 14.30 blok sportowy
Chełmińska M. – wtorek 11.45-12.45 pokój nauczycielski
Danowska A. – wtorek 14.20 – 15.20 sala 5
Gutowski K. – wtorek 13.25-14.25 gabinet wicedyrektora
Jurczykowska J. – czwartek 14.20-15.20 sala 23
Koniecko K. czwartek 14.25 – 15.25, sala 6.
Kubicka B. – środa 11:30-12:30 pokój nauczycielski
Kuźniak S. – poniedziałek 13.25-14.25 sala 2
Łepkowska A. – czwartek 13.25-14.25 sala 10
Marko L. – wtorek 14:20-15:20 sala 22
Mikucka A. – wtorek 10:40 – 11:40 biblioteka lub pokój nauczycielski
Mścichowski A. – Środa 10:40-11:40 pokój nauczycieli w-f
Prokopiuk E. – piątek 9:45 – 10:45 sala 7
Prostko U. – Piątek 8.00 – 9.00 sala nr 13
Pskowska M. – piątek 13:30-14:30 sala 8
Puchalska U. – piątek 14.15-15.15 gabinet psychologa
Ruszczyk W. – piątek 7:50-8.50 sala nr 4
Skorupa P. – środa 10:40-11:40 sala 1
Skorupa R. – środa 13.25-14.25 sala 3
Staniszewska A. – środa 10.45-11.45 sala 15
Strzałkowska B. – Wtorek 14.25-15.25 sala 25
Sulkowska M. – wtorek 7.45-8.45 sala 6
Szczepańska B. – piątek 11.40-12.40 biblioteka
Świderska E. – środa, 7.45-8.45 sala 27
Waszkiewicz H. – piątek 14:25-15:25 sala 13
Włodarczyk K. – piątek 12.30-13.30 sala 13
Wysocki G. – wtorek 9.45-10.45 sala 11