Klasa ogólna Typ klasy, który często nazywany jest: „dobry ogólniak”. Daje wiedzę w jednakowy sposób skoncentrowaną na wszystkich dziedzinach nauki. Przygotowuje do egzaminu maturalnego na poziomach: podstawowym i rozszerzonym. Rozszerzenie przedmiotów ogólnokształcących w sposób równomierny pozwala wybierać przyszłą ścieżkę kariery edukacyjnej i zawodowej w dowolny sposób. Kształci tak, by samodzielnie podjąć decyzję o specjalizacji na poziomie akademickim dopiero w klasie trzeciej. W klasie trzeciej przewidziano 4,5 godziny zajęć fakultatywnych przeznaczonych na przygotowanie ucznia do wybranych egzaminów maturalnych.

 

Klasa mundurowa 

Nauka w klasie  mundurowa II Liceum Ogólnokształcącego,  daje możliwość poznania i przybliżenia pracy w służbach mundurowych.  Od 2018 roku szkoła uczestniczy w Programie  Certyfikowanych Wojskowych Klasy Mundurowych, realizowany w klasach, które ukończyły gimnazjum. W 2020 roku szkoła przystąpiła do nowego programu Ministerstwa Obrony Narodowej – Szkolenie Oddziałów Przygotowania Wojskowego i jest  to oferta edukacji wojskowej skierowana do uczniów szkół ponadpodstawowych.

 

Kończysz w tym roku  szkołę podstawową? Zastanawiasz się nad wyborem szkoły ponadpodstawowej, która pomoże Tobie nie tylko zdobyć niezbędne wykształcenie, ale także przygotuje i ułatwi drogę do wojska. Jeżeli chcesz związać swoją przyszłość z mundurem,  lubisz przygodę wybierz „ Jednostkę”. Szkoła współpracuje z Ministerstwem Obrony Narodowej i uczestniczy w programie.

 

SZKOLENIA  ODDZIAŁÓW PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO – OPW

Program Oddziałów Przygotowania Wojskowego ( OPW), to oferta dla uczniów, korzy nie boją się wyzwań, a w ramach nauki w 4-letnim liceum realizując program szkolenia mogą zdobyć między innymi wiedzę na temat:

 • podstawowych uwarunkowaniach służby wojskowej,
 • musztry,
 • ceremoniału wojskowego,
 • podstaw wychowania wojskowego,
 • terenoznawstwa,
 • obrona przed bronią masowego rażenia,
 • podstaw szkolenia bojowego,
 • taktyki,
 • szkolenia strzeleckiego,
 • szkolenia medycznego,
 • łączności,
 • zajęć sprawnościowych,
 • rozpoznania wojskowego,
 • szkolenia inżynieryjno-saperskiego.

 

Uczniowie uczestniczący w programie Oddziałów Przygotowania Wojskowego otrzymują na czas realizacji programu jednolite umundurowanie.

Atutem  dla uczniów biorących udział w programie, jest możliwość realizowania w szkole ujednoliconego programu, przy wsparciu MON oraz pod jego nadzorem, czego konsekwencją będzie uzyskanie przez uczniów wymiernych korzyści takich, jak:

 • uczestnictwo w obozach i zajęciach specjalistycznych (zajęcia związane ze szkoleniem wojskowym oraz rozszerzona oferta zajęć sportowych) prowadzonych przez doświadczonych instruktorów,
 • możliwość korzystania z obiektów wojskowych (udział w zawodach pomiędzy klasami mundurowymi z całego kraju, m.in. udział w ogólnopolskich mistrzostwach w musztrze paradnej,
 • uczestnictwo w centralnym zlocie klas mundurowych połączonym ze zmaganiami sportowo-wojskowymi);
 • możliwość odbycia skróconej służby, która stanowi bezpośrednią przepustkę do zawodowej służby wojskowej;
 • zapewnienie dodatkowych punktów rekrutacyjnych przy aplikowaniu do najbardziej prestiżowych akademii wojskowych w kraju oraz w perspektywie zostanie oficerem WP;
 • pierwszeństwo w trakcie naboru do Terytorialnej Służby Wojskowej oraz preferencje przy realizacji programu Legia Akademicka skierowanego do studentów cywilnych (zwolnienie z zajęć teoretycznych na uczelni);
 • stałe konsultacje (już w toku realizacji nauki w OPW) z oficerami Wojskowej Komendy Uzupełnień w zakresie możliwości przyjęcia do służby wojskowej oraz wskazywania możliwości podjęcia służby wojskowej adekwatnie do potrzeb Sił Zbrojnych, uwarunkowań i predyspozycji kandydata

 

Program szkolenia dla OPW obejmuje co najmniej 230 godzin, w tym:

 • 53 godziny zajęć teoretycznych na terenie szkoły,
 • 177 godzin zajęć praktycznych, które zostaną przeprowadzane  na terenie Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej im. Zawiszy Czarnego w Giżycku, będącej jednostką patronacką szkoły przy realizacji programu OPW.