1. SZKOŁA, KTÓRA ZDAŁA EGZAMIN:

v Szkoła w czołówce ogólnopolskich wyników egzaminów maturalnych dla  uczniów technikum i liceum ogólnokształcącego

v Szkoła w czołówce ogólnopolskich wyników egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla uczniów technikum

v 13 miejsce szkoły – technikum w rankingu najlepszych szkół z województwa według Rzeczypospolitej z 2010 r.

2. SZKOŁA „MŁODA”, ALE Z TRADYCJAMI:

v Kultywowanie tradycji 9. Pułku Strzelców Konnych:

 • Święto Patrona Szkoły połączone ze Świętem 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie w ramach Dni Grajewa (pokazy walki wręcz  i broni, możliwość sprawdzenia umiejętności strzeleckich, jazda w siodle i bryczką, grochówka żołnierska, rekonstrukcja bitwy  z 1939 r.)
 • obchody rocznicy bitwy 9. Pułku Strzelców Konnych AK z Niemcami w rejonie Osowe Grzędy ( w tym udział uczniów w rajdzie Grajewo – Osowe Grzędy)
 • Mundurowe Manewry „Zdobywanie Jednostki” – wskrzeszenie prestiżowych zawodów sportowo-obronnych o tytuł najlepszego szwadronu

v Organizacja innych imprez:

 • cykliczna akcja „Wagary w Jednostce” – alternatywny sposób spędzenia Pierwszego Dnia Wiosny
 • udział i organizacja uroczystości ważnych lokalnie i państwowo

3. SZKOŁA NASTAWIONA NA ROZWÓJ UCZNIA

– Szkoła wolna od korepetycji:

v Bezpłatne zajęcia pozalekcyjne ze wszystkich przedmiotów:

 • zajęcia wyrównujące poziom wiedzy i umiejętności z zakresu przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych
 • zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego i zawodowego

v  Szkolne koła zainteresowań:

 • GIG (Grajewski Indeks Giełdowy)
 • Medi@physis
 • FOTON- koło fotograficzno-fizyczne
 • SKS (Szkolne Koło Sportowe)
 • „Bene – Regesz” – Szkolne Koło Teatralne
 • Klub filmowy „KADR”

v Zajęcia z profilu:

 • wojskowego
 • sportowego
 • medialnego
 • naukowego
 • biznesowego

4. SZKOŁA, KTÓRA ROZWIĄZUJE PROBLEMY:

v Realizacja programu „Rozpoznawanie środowiska rodzinnego ucznia”

v Dyżury społecznego pedagoga szkolnego

v Cykliczna akcja „Ferie w szkole”

v Dyżury społecznego doradcy zawodowego

v  Dyżury telefoniczne nauczycieli w ramach sprawnego obiegu informacji

5. SZKOŁA, W KTÓREJ JEST SPÓJNY I CZYTELNY SPOSÓB OCENIANIA:

v Wewnątrzszkolny System Oceniania przyjęty przez Samorząd Uczniowski i jednolity dla wszystkich bloków przedmiotowych

6. SZKOŁA, KTÓRA „ŻYJE”:

v Dyskoteki organizowane przez uczniów

v  Wieczorki w bibliotece , na które uczniowie zapraszają nauczycieli

v Gazetki szkolne – redakcja uczniowska

v  Mini – przedsiębiorstwa prowadzone przez uczniów

v Apele i inne przedsięwzięcia organizowane przez Samorząd Uczniowski

7. SZKOŁA, KTÓRA ROZWIJA ZAINTERESOWANIA:

v Konkursy: czytelnicze, przedmiotowe („Geniusz Matematyczny”, „Oxford Plus”), gastronomiczne, sportowe (Turniej na 5, rozgrywki klasowe, sparingi)

v Apele, happeningi

v  Imprezy organizowane dla przedszkolaków, młodzieży niepełnosprawnej

v Działalność charytatywna

v Wycieczki edukacyjno-krajoznawcze (Międzynarodowe Targi Edukacyjne, Giełda Papierów Wartościowych, Giełda Pieniądza, Narodowy Bank Polski, wycieczki rowerowe, spływy kajakowe)

8. SZKOŁA NASTAWIONA NA SUKCES:

v  Corocznie 2 stypendia Prezesa Rady Ministrów

v  Kilkudziesięciu stypendystów konkursu „Pokaż język”

v Stypendyści Starosty Powiatu Grajewskiego

v Wyjazdy na kampusy naukowe „Poławiacze Pereł” organizowane przez Uniwersytet Jagielloński i finansowane przez Radę Rodziców i Starostwo Powiatowe w Grajewie

v Inne stypendia

9. SZKOŁA, KTÓRA SYSTEMATYCZNIE I DYNAMICZNIE SIĘ ROZWIJA :

v Udział w projektach unijnych:

 • Akademia Kompetencji Kluczowych
 • Archimedes
 • Białystok- dobre miejsce do studiowania
 • Matematyka-reaktywacja

v Otrzymanie tytułów:

 • „Szkoła Odkrywców Talentów”
 • „Szkoła z klasą”
 • „Uczniowie z klasą”
 • „Otwarta Szkoła” – Microsoft
 • Przynależność do Podlaskiej Rodziny Szkół im. Bohaterów Walki o Niepodległość Rzeczypospolitej

10. SZKOŁA, W KTÓREJ DOCENIA SIĘ UCZNIA:

v Galeria Szkolna „Forum Inter Pares”

v Edukacyjny wyjazd do 2. Batalionu 15. Brygady Zmechanizowanej w Giżycku dla uczniów wyróżniających się

v Nagrody:

 • wyróżnienia na forum szkoły
 • dyplomy uznania  i upominki
 • nagrody książkowe