Monthly Archives: październik 2023

31 października 2023 r. odbyła się pierwsza z cyklu lekcji w ramach ogólnopolskiego projektu TOP READER. Celem projektu jest rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem jako kompetencji gwarantującej sukces na egzaminie maturalnym. W sprzyjącej przestrzeni jaką jest biblioteka szkolna młodzież przeczytała fragmenty angielskich powieści z dreszczykiem. Jednym z kluczowych elementów czytelniczego spotkania była praca z tekstem utworu Michaela Jacksona pt.: „Thriller”.

 

Dnia 28.10.2023 r. odbyła się impreza połowinkowa klas 3 naszej szkoły. Bawiliśmy się w pięknym i klimatycznym lokalu jakim jest Dworek Victoria. Impreza odbywała się pod okiem naszych nauczycieli oraz rodziców, którzy również dobrze się bawili. Jako uczniowie chcieliśmy bardzo serdecznie podziękować nauczycielom oraz rodzicom za obecność na naszej imprezie. Za poświęcony czas i za pomoc w przygotowaniu tej bardzo ważnej imprezy w naszym życiu. Jesteśmy bardzo wdzięczni za to i serdecznie dziękujemy!! Poniżej umieszczamy krótką fotorelację z tej imprezy.

Continue reading

Dnia 25.10.2023 r. uczniowie klasy 1dp (technik informatyk, technik programista) w ramach zajęć z wychowawcą mieli okazję spotkać się z przedstawicielem Policji Panią Grażyną Rodzeń. Tematem spotkania były: „Konsekwencje prawne młodzieży”. Wydarzenie miało na celu edukację uczniów na temat prawa oraz konsekwencji związanych z jego łamaniem.
W trakcie spotkania Pani Rodzeń omówiła z uczniami szereg istotnych kwestii, m.in. różne rodzaje przestępstw, konsekwencje prawne nieletnich oraz sposoby unikania niebezpiecznych sytuacji.
Wychowawca klasy 1dp
Paulina Skorupa

Continue reading

23 października 2023 r. w ramach zajęć z edukacji dla bezpieczeństwa kl. 1dp (technik informatyk i technik programista) odwiedziła Grajewskie Centrum Edukacji Obronnej.
Uczniowie realizowali zagadnienia z podstaw strzelania z broni pneumatycznej oraz rozkładania i składania broni.
Podstawy strzelania z broni pneumatycznej przeprowadził instruktor Piotr Buzon. Natomiast rozkładanie i składanie broni przeprowadzili uczniowie kl. 3w: Bartosz Cebeliński, Szymon Chomiczewski oraz Oliwier Kuryś.
Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa
Andrzej Mścichowski
Dnia 20.10.2023 r. o godz. 19.30 na bloku sportowym Zespołu Szkół Nr 2 im. 9. PSK w Grajewie rozpoczęła się „Integracyjna Noc w Jednostce 2023”.
Wydarzenie miało na celu integrację społeczności uczniowskiej oraz kulturalne spędzanie wolnego czasu. W imprezie wzięło udział 52 uczniów naszej szkoły. Większość osób bawiła się do godz. 6.00 rano dnia następnego. Niektórzy uczniowie za zgodą rodziców opuścili wydarzenie wcześniej. Opiekunami na nocnym spotkaniu byli nauczyciele Zespołu Szkół Nr 2 im. 9. PSK w Grajewie, dla których zaangażowanie i uśmiechy uczniów były najlepszą nagrodą.
Organizacja integracyjnych wydarzeń przyczynia się do lepszego funkcjonowania społeczności szkolnej oraz tworzy bardziej przyjazne środowisko do nauki i rozwoju uczniów.
Paulina Skorupa

Regulamin Integracyjnej Nocy w Jednostce 

W ramach akcji promującej zdrowe odżywianie klasa 1a w trakcie zajęć praktycznych z technologii gastronomicznej przygotowała degustacje owocowo-warzywnych koktajli dla uczniów ZSNr2.

 

 

 

 

Dnia 19 października 2023r. uczniowie Zespołu Szkół Nr2 obejrzeli spektakl Skąpiec w wykonaniu aktorów Teatru Dramatycznego im.Aleksandra Węgierki w Białymstoku. To komedia o nadmiernej miłości do pieniędzy. Główny bohater jest tak nimi zaślepiony, że nie dostrzega swoich najbliższych. Dramat Moliera ma charakter uniwersalny, gdyż bawi i jednocześnie przekazuje aktualne problemy społeczne.
Opiekunami teatralnej przygody były:
Renata Modzelewska
Monika Pskowska
Beata Szczepańska
Dnia 18.10.2023 r., klasa 1dp (technik informatyk, technik programista) na zajęciach z wychowawcą – w ramach tematu lekcji „Rozległość zainteresowań jako czynnik ułatwiający dokonanie wyboru” – odwiedziła Grajewskie Centrum Edukacji Obronnej.
Uczniowie mieli okazję zobaczyć, że różnorodność pasji może wpłynąć na ich rozwój oraz proces podejmowania świadomych decyzji życiowych.
Pod czujnym okiem instruktora Piotra Buzona, poza nauką strzelania, uczniowie kształtowali również umiejętność koncentracji, dyscypliny i odpowiedzialności. Te umiejętności są istotne nie tylko na strzelnicy, ale również w innych sferach życia. Było to połączenie pasji z edukacją.
Wychowawca klasy 1dp
Paulina Skorupa
Dnia 17.10.2023 r. w ramach obchodów europejskiego dnia przeciwko handlowi ludźmi odbyło się spotkanie klas maturalnych z przedstawicielem policji Panią Grażyną Rodzeń oraz funkcjonariuszem straży granicznej plutonowym Arkadiuszem Królem.
Celem spotkania było edukowanie uczniów na temat Handlu Ludźmi oraz zwiększenie świadomości zagrożeń związanych z tym przestępstwem. Dzięki takim spotkaniom uczniowie mogą dowiedzieć się, jak rozpoznawać potencjalne przypadki Handlu Ludźmi, jak na nie reagować oraz jak chronić siebie i innych przed tym zagrożeniem.