Monthly Archives: październik 2019

24 października br. pod patronatem Starosty Grajewskiego oraz Burmistrza Miasta Grajewa odbyły się IX Mundurowe Manewry „Zdobywanie Jednostki” na terenach byłej jednostki 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie.

Impreza ma na celu zintegrowanie młodzieży szkolnej i mieszkańców ze środowiskiem wojskowym i innych służb mundurowych, propagując wiedzę z zakresu obronności państwa i kształtując patriotyczne postawy obywatelskie. Kultywowane są tu tradycje lokalne – wojskowe i strzeleckie, a także  rozwijana rywalizacja sportowa w duchu fair play.

Continue reading

W dniu 23 października 2019 roku w I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Grajewie odbyło się Podsumowanie Współzawodnictwa Sportowego Szkół Powiatu Grajewskiego połączone z inauguracją roku sportowego 2019/2020, które poprowadził p. Adam Cudny.

Puchary, dyplomy praz upominki najlepszym sportowcom wręczali Poseł na Sejm RP, Prezes Podlaskiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego – Kazimierz Gwiazdowski, Starosta Grajewski – Waldemar Remfeld, Wicestarosta – Tomasz Cebeliński, oraz Zastępca Burmistrza Miasta Grajewo – Maciej Bednarko.

Współzawodnictwo sportowe w powiecie grajewskim prowadzone było na szczeblu szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w kategorii dziewcząt, chłopców i łącznej. Do klasyfikacji końcowej doliczone zostały punkty zdobyte we współzawodnictwie wojewódzkim.

W roku szkolnym 2018/2019 we współzawodnictwie sportowym szkół podstawowych startowało 14 szkół, program współzawodnictwa obejmował 12 dyscyplin sportowych. W ramach realizacji współzawodnictwa sportowego w klasyfikacji Szkół Podstawowych miejsce I zdobyła Szkoła Podstawowa nr 2 w Grajewie.

W klasyfikacji szkół gimnazjalnych w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej najlepsze – I miejsce Publiczne Gimnazjum nr 1 w Grajewie  (obecnie Szkoła Podstawowa nr 1 w Grajewie).

We współzawodnictwie szkół ponadgimnazjalnych I miejsce zdobył Zespół Szkół nr 1 w Grajewie.

Na dzisiejszej uroczystości wspomniano też o sukcesach uczniów z Zespołu Szkól nr 1 w Grajwie, którzy w dniach 7- 10 października 2019 roku wzięli udział w  XLII ogólnopolskim finale zawodów sportowo-obronnych „Sprawni jak żołnierze” w Bornym Sulinowie. Po dwudniowych zmaganiach i rozegraniu pięciu konkurencji drużyna chłopców zajęła V miejsce, zaś dziewczęta zdeklasowały pozostałe uczestniczki i z przewagą 8 punktów sięgnęły po tytuł Mistrzyń Polski. Ponadto nagrodzono uczniów z I L.O., którzy osiągnęli złote medale w dziedzinach: unihokej, zawody sportowo-obronne „Sprawni jak żołnierze”, bieg na orientację, aerobik rekreacyjny oraz w kategoriach indywidualnych:

Martyna Efir – indywidualna mistrzyni województwa podlaskiego w Biegu na Orientację,

Piotr Łajewski – indywidualny mistrz woj. podlaskiego w Biegu na Orientację,

Ewelina Świderska – indywidualna mistrzyni woj. Podlaskiego w strzelaniu z karabinka Kpn-10.

Na zakończenie zwycięzcom za wysokie wyniki, dyrektorom szkół za udzielone wsparcie przy organizacji imprez sportowych, nauczycielom i uczniom – za aktywny udział w rywalizacji w ramach współzawodnictwa sportowego szkół powiatu grajewskiego jeszcze raz podziękowali, pogratulowali, życząc kolejnych sukcesów w dalszej pracy, jak również w życiu osobistym – Poseł na Sejm RP Kazimierz Gwiazdowski oraz Starosta Grajewski Waldemar Remfeld.

*źródło: http://www.starostwograjewo.pl/

W dniu 24 października 2019 r. pod patronatem Starosty Grajewskiego i Burmistrza Miasta Grajewa odbędą się IX MUNDUROWE MANEWRY „Zdobywanie Jednostki” na terenach byłej jednostki – 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie.
Impreza ma na celu zintegrowanie młodzieży szkolnej i mieszkańców ze środowiskiem wojskowym i innych służb mundurowych, propagując wiedzę z zakresu obronności państwa i kształtując patriotyczne postawy obywatelskie oraz kultywowanie tradycji lokalnych – wojskowych i strzeleckich, a także rozwijanie rywalizacji sportowej w duchu „fair play”.

I. Organizatorzy i współorganizatorzy:
1. Starostwo Powiatowe w Grajewie
2. Urząd Miasta Grajewa
3. 2. Batalion w barwach 9. Pułku Strzelców Konnych z 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej
4. Związek Strzelecki „Strzelec” Organizacja Społeczno-Wychowawcza Jednostka Strzelecka 1011 Grajewo
5. Komenda Powiatowa PSP w Grajewie
6. Komenda Powiatowa Policji w Grajewie
7. Uczniowski Klub Sportowy „KADET” (klub z ZS2 Grajewo)

II. Patronat Honorowy:
1. Starosta Grajewski – Waldemar Remfeld
2. Burmistrz Grajewa – Dariusz Latarowski

Przebieg manewrów:08:30 – Odprawa zawodników z sędziami i organizatorami (szkoła – ZS Nr 2 w Grajewie)08:50 – Oficjalne otwarcie IX MMZJ na terenie ZS Nr 2 w Grajewie
14:00 – Koniec zawodów
14:00 – Wojskowy poczęstunek
14:30 – Uroczyste zakończenie zawodów

09.10.2019 r. w Białymstoku odbyła się Licealiada Województwa Podlaskiego w Drużynowych  Biegach Przełajowych Dziewcząt na dystansie 1500 m.

W kategorii dziewcząt startowało 17 zespołów. Każda ze szkół wystawiała po 5 dziewcząt z rocznika:  2004 i młodsze, 2003, 2002-2000.

Drużyna z ZS Nr 2 w Grajewie zajęła trzecie miejsce ustępując szkołom z Białegostoku oraz Suchowoli. Continue reading

W dniu 15 października 2019 r. w budynku Zespołu Szkół Nr 2 im. 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie odbyła się powiatowa uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Organizatorami imprezy byli Starosta Grajewski oraz Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie. Uroczystość uświetnił występ artystyczny, inspirowany poematem epickim „Pan Tadeusz”, w wykonaniu uczniów szkoły.

Życzenia pracownikom oświaty złożyli Pani Beata Pietruszka – Podlaski Kurator Oświaty, Pan Maciej Bednarko – Zastępca Burmistrza Miasta Grajewo wspólnie z Panem Wiesławem Dembińskim – Wiceprzewodniczącym Rady Miasta Grajewo, a także Pan Waldemar Remfeld – Starosta Grajewski.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego, rozpoczęła się oficjalna część uroczystości.

Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, twórczości dla dzieci i młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli, Minister Edukacji Narodowej nadał Medal Komisji Edukacji Narodowej, którym uhonorowanych zostało pięciu nauczycieli:

 • Pani Hanna Chrzanowska – pedagog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grajewie,
 • Pani Ewa Katarzyna Kozikowska – pedagog-logopeda w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
  w Grajewie,
 • Pani Bożena Perkowska – psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grajewie,
 • Pani Ewa Wróblewska – nauczyciel w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie,
 • Pani Agnieszka Zamojska – nauczyciel w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie.

Aktu dekoracji nagrodzonych Medalem Komisji Edukacji Narodowej dokonała Pani Beata Pietruszka – Podlaski Kurator Oświaty.

W kolejnej części uroczystości, nauczycielom i dyrektorom szkół prowadzonych przez powiat grajewski, za ich osiągnięcia odpowiednio dydaktyczno-wychowawcze i organizacyjno-menedżerskie, zostały wręczone dyplomy, przyznające nagrodę Starosty Grajewskiego.

Nagrodę otrzymali:

 • Pan Krzysztof Gutowski – wicedyrektor w Zespole Szkół Nr 2 im. 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie,
 • Pani Anna Bogumiła Jarząbek – nauczyciel w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie,
 • Pani Elwira Kołaczyńska-Bogdan – kierownik internatu w Zespole Szkół im. Bolesława Podedwornego w Niećkowie,
 • Pan Łukasz Kowalski – nauczyciel w Zespole Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie,
 • Pani Bożena Perkowska – psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grajewie,
 • Pani Beata Urbańska – nauczyciel w Zespole Szkół im. Księdza Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie,
 • Pani Małgorzata Żurawska – nauczyciel w Zespole Szkół Nr 1 w Grajewie.;
 • Pan Grzegorz Robert Curyło – dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie,
 • Pan Dariusz Koniecko – dyrektor Zespołu Szkół im. Bolesława Podedwornego w Niećkowie,
 • Pan Jarosław Konopka – dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie.

W dalszej części uroczystości wręczono listy gratulacyjne. Listy takie otrzymali stypendyści Prezesa Rady Ministrów, czyli uczniowie, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem i najwyższą w danej szkole średnią ocen:

 • Anna Chrostowska – uczennica Technikum w Grajewie,
 • Sylwia Chrzanowska – uczennica Technikum w Wojewodzinie,
 • Marcel Wit Formejster – uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Grajewie,
 • Julia Kozikowska – uczennica Technikum w Niećkowie,
 • Barbara Maciorowska – uczennica II Liceum Ogólnokształcącego w Grajewie,
 • Hubert Strzałko – uczeń Technikum w Szczuczynie.

Dwójka uczniów – Barbara Maciorowska i Hubert Strzałko otrzymali to stypendium, a więc utrzymali pozycję uczniów z najwyższą średnią ocen w szkole, drugi rok z rzędu.

Wręczone zostały ponadto symboliczne czeki, informujące o wysokości przyznanego Stypendium Starosty Grajewskiego. Stypendium to – za osiąganie najlepszych wyników nauczania, a także działalność na rzecz społeczności lokalnej lub wyróżnianie się osiągnięciami w dziedzinie sportu, kultury i sztuki – otrzymali:

 • Patryk Borawski – uczeń Technikum w Szczuczynie,
 • Aleksandra Dąbrowska i Bartosz Kindeusz – uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Grajewie,
 • Natalia Łoś – uczennica Technikum w Niećkowie,
 • Anna Przyborowska – uczennica Branżowej Szkoły I stopnia Specjalnej w Grajewie,
 • Małgorzata Walicka – uczennica Technikum w Wojewodzinie,
 • Natalia Witkowska – uczennica Technikum w Grajewie.

Małgorzata Walicka jest już wielokrotną stypendystką – najpierw stypendystką Prezesa Rady Ministrów,
a w tym roku stypendystką Starosty Grajewskiego. Z kolei dwójka uczniów – Aleksandra Dąbrowska i Bartosz Kindeusz – są stypendystami Starosty Grajewskiego po raz drugi z rzędu

Wszystkim uczestnikom uroczystości dziękujemy za przybycie, nagrodzonym składamy gratulacje, a wszystkim pracującym na rzecz oświaty życzymy dalszych sukcesów w życiu zawodowym oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

*źródło: http://www.starostwograjewo.pl/