Daily Archives: 15 października 2019

W dniu 15 października 2019 r. w budynku Zespołu Szkół Nr 2 im. 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie odbyła się powiatowa uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Organizatorami imprezy byli Starosta Grajewski oraz Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie. Uroczystość uświetnił występ artystyczny, inspirowany poematem epickim „Pan Tadeusz”, w wykonaniu uczniów szkoły.

Życzenia pracownikom oświaty złożyli Pani Beata Pietruszka – Podlaski Kurator Oświaty, Pan Maciej Bednarko – Zastępca Burmistrza Miasta Grajewo wspólnie z Panem Wiesławem Dembińskim – Wiceprzewodniczącym Rady Miasta Grajewo, a także Pan Waldemar Remfeld – Starosta Grajewski.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego, rozpoczęła się oficjalna część uroczystości.

Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, twórczości dla dzieci i młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli, Minister Edukacji Narodowej nadał Medal Komisji Edukacji Narodowej, którym uhonorowanych zostało pięciu nauczycieli:

 • Pani Hanna Chrzanowska – pedagog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grajewie,
 • Pani Ewa Katarzyna Kozikowska – pedagog-logopeda w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
  w Grajewie,
 • Pani Bożena Perkowska – psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grajewie,
 • Pani Ewa Wróblewska – nauczyciel w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie,
 • Pani Agnieszka Zamojska – nauczyciel w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie.

Aktu dekoracji nagrodzonych Medalem Komisji Edukacji Narodowej dokonała Pani Beata Pietruszka – Podlaski Kurator Oświaty.

W kolejnej części uroczystości, nauczycielom i dyrektorom szkół prowadzonych przez powiat grajewski, za ich osiągnięcia odpowiednio dydaktyczno-wychowawcze i organizacyjno-menedżerskie, zostały wręczone dyplomy, przyznające nagrodę Starosty Grajewskiego.

Nagrodę otrzymali:

 • Pan Krzysztof Gutowski – wicedyrektor w Zespole Szkół Nr 2 im. 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie,
 • Pani Anna Bogumiła Jarząbek – nauczyciel w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie,
 • Pani Elwira Kołaczyńska-Bogdan – kierownik internatu w Zespole Szkół im. Bolesława Podedwornego w Niećkowie,
 • Pan Łukasz Kowalski – nauczyciel w Zespole Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie,
 • Pani Bożena Perkowska – psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grajewie,
 • Pani Beata Urbańska – nauczyciel w Zespole Szkół im. Księdza Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie,
 • Pani Małgorzata Żurawska – nauczyciel w Zespole Szkół Nr 1 w Grajewie.;
 • Pan Grzegorz Robert Curyło – dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie,
 • Pan Dariusz Koniecko – dyrektor Zespołu Szkół im. Bolesława Podedwornego w Niećkowie,
 • Pan Jarosław Konopka – dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie.

W dalszej części uroczystości wręczono listy gratulacyjne. Listy takie otrzymali stypendyści Prezesa Rady Ministrów, czyli uczniowie, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem i najwyższą w danej szkole średnią ocen:

 • Anna Chrostowska – uczennica Technikum w Grajewie,
 • Sylwia Chrzanowska – uczennica Technikum w Wojewodzinie,
 • Marcel Wit Formejster – uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Grajewie,
 • Julia Kozikowska – uczennica Technikum w Niećkowie,
 • Barbara Maciorowska – uczennica II Liceum Ogólnokształcącego w Grajewie,
 • Hubert Strzałko – uczeń Technikum w Szczuczynie.

Dwójka uczniów – Barbara Maciorowska i Hubert Strzałko otrzymali to stypendium, a więc utrzymali pozycję uczniów z najwyższą średnią ocen w szkole, drugi rok z rzędu.

Wręczone zostały ponadto symboliczne czeki, informujące o wysokości przyznanego Stypendium Starosty Grajewskiego. Stypendium to – za osiąganie najlepszych wyników nauczania, a także działalność na rzecz społeczności lokalnej lub wyróżnianie się osiągnięciami w dziedzinie sportu, kultury i sztuki – otrzymali:

 • Patryk Borawski – uczeń Technikum w Szczuczynie,
 • Aleksandra Dąbrowska i Bartosz Kindeusz – uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Grajewie,
 • Natalia Łoś – uczennica Technikum w Niećkowie,
 • Anna Przyborowska – uczennica Branżowej Szkoły I stopnia Specjalnej w Grajewie,
 • Małgorzata Walicka – uczennica Technikum w Wojewodzinie,
 • Natalia Witkowska – uczennica Technikum w Grajewie.

Małgorzata Walicka jest już wielokrotną stypendystką – najpierw stypendystką Prezesa Rady Ministrów,
a w tym roku stypendystką Starosty Grajewskiego. Z kolei dwójka uczniów – Aleksandra Dąbrowska i Bartosz Kindeusz – są stypendystami Starosty Grajewskiego po raz drugi z rzędu

Wszystkim uczestnikom uroczystości dziękujemy za przybycie, nagrodzonym składamy gratulacje, a wszystkim pracującym na rzecz oświaty życzymy dalszych sukcesów w życiu zawodowym oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

*źródło: http://www.starostwograjewo.pl/