Zespół Szkół Nr 2 im. 9. PSK w Grajewie

z1
z10
z11
z12
z13
z14
z15
z2
z3
z4
z5
z6
z8

Technik ekonomista

Kształcenie w zawodzie technik ekonomista ma na celu przygotowanie  absolwentów do sprawnego wykonywania różnorodnych zadań zawodowych w  warunkach gospodarki rynkowej. Do podstawowych zadań zawodowych  wykonywanych przez technika ekonomistę należy m.in. samodzielne  wykonywanie lub współdziałanie przy wykonywaniu czynności związanych z  organizacją i przygotowywaniem procesów: zaopatrzenia, magazynowania,  transportu, a przede wszystkim sprzedaży produktów (w tym usług) w  różnych podmiotach gospodarczych, także prowadzenie prac związanych z  badaniem rynku, planowaniem i sprawozdawczością, polityką zatrudnienia,  wynagrodzeniami, zaopatrzeniem i gospodarką materiałową, sprzedażą  produktów, księgowością i gospodarką finansową podmiotów gospodarczych  jak również wykonywanie typowych prac biurowych.
Technik ekonomista może być zatrudniony na wszystkich stanowiskach  pracy w małych podmiotach gospodarczych, jak również na innych  stanowiskach, na których potrzebna jest podstawowa wiedza i umiejętności  z zakresu finansów i rachunkowości.

Facebook