DOKUMENTACJA-PROJEKTOWA-FORMATKAuniwersalna

FIZYKAkl.1poGIM23-29.03.20r.INSTRUKCJAnr2

FIZYKAkl.1poSP23-29.03.20r.INSTRUKCJAnr2

PRZEDMIOTY INFORMATYCZNE; 16-29.03.20r.

 


16.03.2020r. – 22.03.2020r. 


Cele i materiały do realizacji – przedmioty informatyczne;
okres od 16-22.03.20r.

Zgodnie z intencją listu zamieszczonego na stronie szkoły w zakładce „Nauka Zdalna”, pierwszy tydzień został poświęcony powtórzeniu ostatnich zajęć, realizacji zaległych prac domowych oraz poprawie ocen cząstkowych (egzaminy próbne, długoterminowe projekty informatyczne, prezentacje ćwiczeń o randze podwójnej, ćwiczenia wykonywane w czasie, prace domowe). Ostateczny czas rozliczenia oraz wstawienia ocen gwarantowanych upływa z dniem 24 marca 2020r.

 

materiały do pobrania: FIZYKAklasy1poSP

materiały do pobrania: FIZYKAklasy1poGIM