Nasza szkoła od lat współpracuje z Fundacją Świętego Mikołaja. Wspólnie wspieramy niezwykle uzdolnionych i chcących dzielić się swoim talentem i dobrem z innymi – uczniów. Z dumą informujemy, że w tym roku szkolnym stypendium w wysokości 2600 złotych otrzymali: Gabriela Komor (kl. IIw) i Rafał Szmigiel (kl. IIp). Uczennica rozwija swoje zainteresowania w szkole muzycznej oraz aktywnie uczestniczy w organizacji społeczno-wychowawczej „Strzelec”. Uczeń zaś interesuje się programowaniem oraz odnosi sukcesy     w zawodach szachowych. Gabriela i Rafał to uczniowie ambitni, kreatywni, pełni energii        z ogromnym zaangażowaniem włączający się w realizacją projektów edukacyjnych.

Gratulujemy stypendystom oraz dziękujemy wszystkim osobom wspierającym nasz fundusz stypendialny – jesteście siłą napędową tej wspaniałej inicjatywy!

Beata Szczepańska