Daily Archives: 29 listopada 2023

W dniach 22-26 listopada obchodzone są Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK. W związku z powyższym, dziś i nie tylko dziś, społeczność ZS Nr 2 im. 9. PSK w Grajewie aktywnie uczestniczyła w działaniach na rzecz propagowania tej wspaniałej idei.
Program polityki zdrowotnej pn. „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026” jest zbieżny z misją naszej szkoły i traktowany priorytetowo.
Krew i jej składniki potrzebne są każdego dnia. Wpisaliśmy do kalendarza Jednostki dni donacji na stałe, gdyż dzięki ofiarowanej krwi pacjenci otrzymują szansę na powrót do zdrowia a nawet dar życia.
Dodatkowo młodzież zapoznała się z nowymi spotami kampanii społecznej „Twoja krew, moje życie” a także – w ramach zajęć z biologii – wzięła udział w prelekcji na temat przeszczepiania szpiku oraz rejestrów dawców szpiku.
Krwiodawcy, i przyszli krwiodawcy, zaplanowali już kolejną wizytę w naszym szkolnym centrum krwiodawstwa – Bo tętni w nas dobro!
Emilia Świderska

Continue reading

W ramach działań profilaktyczno-edukacyjnych prowadzonych przez Komendę Powiatową Policji w Grajewie 29 listopada uczniowie klasy IIIae uczestniczyli w zajęciach  dotyczących bezpieczeństwa i odpowiedzialności prawnej nieletnich. Podczas spotkania przedstawicielka policji Pani Grażyna Rodzeń omówiła zagadnienia związane z odpowiedzialnością nieletnich za popełniane czyny karalne i za zachowania niezgodne z przyjętymi normami społecznymi.

Mamy nadzieję, że uczestnictwo w tego typu zajęciach przyczyni się do wzrostu świadomości i odpowiedzialności uczniów za swoje zachowanie.

Beata Szczepańska