Daily Archives: 11 listopada 2023

O ziemio polska! Ziemio trudna i doświadczona! Ziemio piękna! Ziemio moja! Bądź pozdrowiona. –  Jan Paweł II

W 1918 roku  11 listopada, nasza Ojczyzna po 123 latach zaborów odzyskała niepodległość. Narodowe Święto Niepodległości ustanowiono, by uczcić rocznicę przywrócenia do życia państwa polskiego, które po latach niewoli stało się niepodległe i wolne od zaborców. Kolejna rocznica odzyskania niepodległości, to czas spoglądania w przeszłość, żeby pamiętać o tym, ile zawdzięczamy tym, którzy mieli odwagę walczyć o przyszłość naszego kraju.
Dzisiejszy apel, to hołd wszystkim, którzy poświecili swoje życie dla dobra przyszłych pokoleń. Patriota,  to nie tylko człowiek stający w obronie kraju podczas wielkich zagrożeń. Jest nim również osoba, która w codziennym życiu szanuje symbole narodowe, która pamięta o ważnych dla kraju i jego historii wydarzeniach czy rocznicach. Współczesny patriota, to człowiek kultywujący pamięć o swoich przodkach to każdy z nas.

Continue reading