Daily Archives: 29 listopada 2021

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 im.9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie podaje do publicznej wiadomości, iż na stronie internetowej BIP oraz na fanpage i stronie internetowej Zespołu Szkół Nr 2 im. 9. PSK w Grajewie  zostało umieszczone ogłoszenie na okres 8 dni, tj. od dnia 29.11.2021 r. do dnia 07.12.2021 r. ogłoszenie o przetargu pisemnym na wynajem lokalu na prowadzenie sklepiku szkolnego w budynku szkoły przy ul. Wojska Polskiego 84. Postępowanie przetargowe na wynajem pomieszczenia na sklepik szkolny o pow. 10,20 m2 położonego w budynku szkoły przy ul. Wojska Polskiego 84 jest na czas oznaczony od dnia 01 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2023 r., cena wywoławcza 300 zł brutto za miesiąc.

Oferty należy składać w sekretariacie Zespołu Szkól Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie mieszczącego się przy ul. Wojska Polskiego 84 do dnia 07.12.2021r. do godz. 11.30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.12.2021 r. o godz. 11.35. Regulamin, wzór oferty znajdują się na stronie internetowej szkoły www.zs2.grajewo.pl oraz bip.zs2.grajewo.pl

Ogłoszenie o przetargu

Regulamin przetargu na wynajem lokalu użytkowego

Oferta

Klauzula RODO