Monthly Archives: maj 2021

Zamiast się stresować i niepotrzebnie tracić czas na szukanie w sieci maturalnych przecieków i pewniaków, wykorzystaj ostatnią prostą przed maturą na to, co z pewnością zwiększy Twoje szanse na dobry wynik.

1. Włącz angielskie, niemieckie lub rosyjskie radio w telefonie komórkowym przed samym egzaminem. Chociażby przy śniadaniu czy podczas drogi do szkoły. Nawet nie wiesz, jak bardzo taka „rozgrzewka” pomaga Twojemu mózgowi przestawić się na rozumienie w innym języku.
2. W czasie egzaminu nie skupiaj się na próbie zrozumienia poszczególnych słówek. Egzamin sprawdza przede wszystkim Twoją umiejętność rozumienia całości tekstu, ogólnej idei, zamysłu autora.
3. Podkreśl słowa kluczowe i pamiętaj, że bardziej szczegółowe informacje, które trzeba wychwycić również nie są zawarte w pojedynczych słówkach – najczęściej w całych zdaniach czy akapitach, a te zrozumiesz, jeśli po prostu uważnie przeczytasz tekst.
4. W zadaniu na uzupełnienie luk zwróć uwagę na zdanie poprzedzające lukę i następujące po niej. Upewnij się o czym jest treść, jakie formy gramatyczne w nich zastosowano (np. w języku angielskim  zaimki typu „they” czy „this” często pełnią kluczową rolę).
5. W zadaniach wielokrotnego wyboru stosuj metodę eliminacji, a więc nie bierz pod uwagę tych zdań, które nie są związane z treścią tekstu.
6. Nigdy nie zostawiaj zadania bez rozwiązania, zaznacz odpowiedź nawet, gdy nie jesteś do końca przekonany.
7. W wypowiedzi pisemnej zawsze uważnie przeczytaj polecenie i pamiętaj, aby odnieść się do wszystkich jego punktów. Jeśli jest napisane „odnieś się i rozwiń”, to jedno krótkie zdanie nie wystarczy – zostanie potraktowane jako „odniesienie”, ale już nie – „rozwinięcie”. Więc napisz zdanie złożone, a najlepiej dwa zdania. Pisz na temat, czytelnie, staraj się pisać poprawnie – jeśli nie jesteś pewien danej konstrukcji lub słowa, zastąp je innym. Pamiętaj o limicie słów, a na poziomie rozszerzonym podkreśl wybrany przez siebie temat pracy.
8. Masz dużo czasu, wykorzystaj go w 100%, na dokładne przeczytanie, rozwiązanie i sprawdzenie wszystkich wykonanych zadań, na przepisanie pracy, jeśli pisałeś/aś w brudnopisie oraz na przeniesienie rozwiązań na kartę odpowiedzi.

Spokojnie… wszystko już umiesz, nawet jeśli wydaje Ci się, że jest inaczej 🙂

Powodzenia na maturze życzą  Nauczyciele Języków Obcych

Drodzy maturzyści! Egzamin maturalny z języka polskiego zbliża się wielkimi krokami. Niektórzy z Was jeszcze odpoczywają, inni zasiadają do nauki, ale każdy ma w myślach tylko jedno słowo – „MATURA”. Abyście poczuli się pewniej i chociaż trochę zniwelowali stres nauczyciel języka polskiego – Pani Renata Modzelewska przygotowała Wam kilka wskazówek. Liczymy na to, że z nich skorzystacie 🙂

 

PRZED EGZAMINEM MATURALNYM

 • Powtórz lektury „ogwiazdkowane” („Bogurodzica”, poezja Jana Kochanowskiego, „Dziady” cz. III, „Pan Tadeusz”, „Lalka”, „Wesele”, „Ferdydurke”, opowiadanie Brunona Schulza).
 • Zrób spis znanych Ci tekstów kultury (filmów, utworów literackich, obrazów, itd.).
 • Przypomnij sobie, jak pisze się rozprawkę (przeanalizuj materiały załączone poniżej).

Instrukcja pisania rozprawki problemowej
Wypracowanie_Czy młodość…_opracowane
Budowa arkusza maturalnego. Ocenianie matury pisemnej

 

PODCZAS EGZAMINU MATURALNEGO

Test diagnostyczny

 • Rozwiązując pierwszą część arkusza (test diagnostyczny) czytaj uważnie nie tylko załączone teksty, ale także polecenia. Podkreślaj w poleceniach kluczowe słowa, „tłumacz” sobie treści zadań.
 • Nie zostawiaj pustych miejsc, zawsze podejmuj próbę udzielenia odpowiedzi. Pamiętaj, że większość z nich znajduje się w tekstach!
 • Udzielając odpowiedzi upewniaj się o ich poprawności, zaglądając do tekstów. Nie ufaj swojej pamięci!
 • Pisząc streszczenie pamiętaj o określeniu tematu wskazanego artykułu (robiąc to posłuż się tytułem) i wypisaniem najistotniejszych treści (remat). Przeanalizuj treści zadań do tego tekstu – pomoże to Ci to ustalić, co w tym tekście jest ważne.

Wypracowanie

 • Pisząc rozprawkę najpierw wnikliwie przeanalizuj jej temat. Podkreśl i objaśnij kluczowe słowa.
 • Redagując wstęp – postaw problem (znajdziesz go w temacie) i określ wobec niego swoje stanowisko (to będzie Twoja teza).
 • Pamiętaj o zredagowaniu w brudnopisie krótkiego planu [problem→stanowisko wobec problemu (teza) →argumenty (odniesienia tekstów do tezy)→wniosek (potwierdzenie tezy)].
 • Pisząc pracę nie zapominaj o redagowaniu argumentów (odniesień do tezy)! Najpierw sformułuj argument, a dopiero potem „opowiadaj” o bohaterze!
 • Budując rozwinięcie postępuj zgodnie z poleceniem (druga część tematu wypracowania)!
 • Jeżeli chcesz zdać, nie możesz napisać pracy krótszej niż liczącej 250 słów! Gdy zauważysz, że Twoja praca jest za krótka, dodaj jeszcze jeden akapit do rozwinięcia (odwołaj się do jeszcze jednego tekstu) lub rozwiń zakończenie (dodaj jakieś związane z tematem rozważania).