Daily Archives: 1 maja 2021

Drodzy maturzyści! Egzamin maturalny z języka polskiego zbliża się wielkimi krokami. Niektórzy z Was jeszcze odpoczywają, inni zasiadają do nauki, ale każdy ma w myślach tylko jedno słowo – „MATURA”. Abyście poczuli się pewniej i chociaż trochę zniwelowali stres nauczyciel języka polskiego – Pani Renata Modzelewska przygotowała Wam kilka wskazówek. Liczymy na to, że z nich skorzystacie 🙂

 

PRZED EGZAMINEM MATURALNYM

 • Powtórz lektury „ogwiazdkowane” („Bogurodzica”, poezja Jana Kochanowskiego, „Dziady” cz. III, „Pan Tadeusz”, „Lalka”, „Wesele”, „Ferdydurke”, opowiadanie Brunona Schulza).
 • Zrób spis znanych Ci tekstów kultury (filmów, utworów literackich, obrazów, itd.).
 • Przypomnij sobie, jak pisze się rozprawkę (przeanalizuj materiały załączone poniżej).

Instrukcja pisania rozprawki problemowej
Wypracowanie_Czy młodość…_opracowane
Budowa arkusza maturalnego. Ocenianie matury pisemnej

 

PODCZAS EGZAMINU MATURALNEGO

Test diagnostyczny

 • Rozwiązując pierwszą część arkusza (test diagnostyczny) czytaj uważnie nie tylko załączone teksty, ale także polecenia. Podkreślaj w poleceniach kluczowe słowa, „tłumacz” sobie treści zadań.
 • Nie zostawiaj pustych miejsc, zawsze podejmuj próbę udzielenia odpowiedzi. Pamiętaj, że większość z nich znajduje się w tekstach!
 • Udzielając odpowiedzi upewniaj się o ich poprawności, zaglądając do tekstów. Nie ufaj swojej pamięci!
 • Pisząc streszczenie pamiętaj o określeniu tematu wskazanego artykułu (robiąc to posłuż się tytułem) i wypisaniem najistotniejszych treści (remat). Przeanalizuj treści zadań do tego tekstu – pomoże to Ci to ustalić, co w tym tekście jest ważne.

Wypracowanie

 • Pisząc rozprawkę najpierw wnikliwie przeanalizuj jej temat. Podkreśl i objaśnij kluczowe słowa.
 • Redagując wstęp – postaw problem (znajdziesz go w temacie) i określ wobec niego swoje stanowisko (to będzie Twoja teza).
 • Pamiętaj o zredagowaniu w brudnopisie krótkiego planu [problem→stanowisko wobec problemu (teza) →argumenty (odniesienia tekstów do tezy)→wniosek (potwierdzenie tezy)].
 • Pisząc pracę nie zapominaj o redagowaniu argumentów (odniesień do tezy)! Najpierw sformułuj argument, a dopiero potem „opowiadaj” o bohaterze!
 • Budując rozwinięcie postępuj zgodnie z poleceniem (druga część tematu wypracowania)!
 • Jeżeli chcesz zdać, nie możesz napisać pracy krótszej niż liczącej 250 słów! Gdy zauważysz, że Twoja praca jest za krótka, dodaj jeszcze jeden akapit do rozwinięcia (odwołaj się do jeszcze jednego tekstu) lub rozwiń zakończenie (dodaj jakieś związane z tematem rozważania).