6 grudnia 2021 r. w szkole obowiązywała zasada: przebrany – niepytany. Uczniowie, którzy posiadali element ubioru z motywem świątecznym nie byli brani do odpowiedzi ustnej.
Oprócz tego Mikołajki w Zespole Szkół Nr 2 im. 9. PSK w Grajewie były dniem pełnym emocji.
W jednej z pracowni komputerowych odbył się Mikołajkowy Turniej Fifa21, którego organizatorem był nauczyciel zawodowych przedmiotów informatycznych mgr inż. Radosław Skorupa.
Dodatkowo na sali gimnastycznej odbył się Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej, którego organizatorami byli nauczyciele wychowania fizycznego mgr Andrzej Mścichowski, mgr Ryszard Borkowski oraz mgr Wojciech Kowzon.

Rywalizacja na turniejach była zacięta. Wyniki plasują się następująco:
Mikołajkowy Turniej Fifa21
🏆 Miejsce I – Jakub Nicikowski, klasa 1ae
🥈 Miejsce II – Kacper Dzieżyc, klasa 4d
🥉 Miejsce III – Dawid Jarosz, klasa 2dSP
🥉 Miejsce IV – Kamil Sposób, klasa 2eSP
Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej
🏆 Miejsce I – Klasa 4d
🥈 Miejsce II – Klasa 3d
🥉 Miejsce III – Klasa 2dSP
🥉 Miejsce IV – Klasa 4e
Po wręczeniu pucharów, dyplomów i nagród zwycięska drużyna Mikołajkowego Turnieju Piłki Siatkowej (uczniowie reprezentujący klasę 4d) rozegrała mecz piłki siatkowej z drużyną reprezentującą kadrę pedagogiczną. Emocjonujący mecz zakończył się zwycięstwem nauczycieli.
Wszystkim zwycięzcom oraz uczestnikom turniejów gratulujemy!
Społeczność szkolna bardzo dziękuje Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol za ufundowanie gadżetów oraz produktów mleczarskich wszystkim uczestnikom Turnieju Piłki Siatkowej. Dodatkowo podziękowania kierujemy firmie Durobex – Posadzki Przemysłowe za ufundowanie słodkich przekąsek.