Najważniejsze, co możemy dać dziecku, to rodzina, w której może czuć się bezpiecznie, rozwijać swoje pasje i zainteresowania, nawiązywać przyjaźnie. Około 70 tysięcy dzieci przebywających w pieczy zastępczej czeka na taką rodzinę. Dlatego celem akcji Góra Grosza jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną. Zespół Szkół Nr. 2 co roku pomaga takim dzieciom. . Pieniądze będziemy zbierać do 22 grudnia 2021r. Razem postarajmy się, by ta Góra była jak najwyższa…