Edyta Kozikowska, tegoroczna maturzystka wzięła udział w IV edycji konkursu poetyckiego ,,Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży” organizowanego przy współpracy Oddziałowego Archiwum IPN w Białymstoku oraz Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Białymstoku przy współudziale Delegatury IPN w Olsztynie .

Edyta napisała wiersz pt. ”Matka dzieci Getta” opisujący heroiczną postawę Ireny Sendlerowej w czasie II wojny światowej. Komisja konkursowa oceniła utwór wysoko, ostatecznie nasza uczennica zajęła drugie miejsce. Na gali, która odbędzie się jesienią zostanie zaprezentowany tomik wierszy, a w nim także nagrodzone utwory Edyty z lat 2020-2021. Zostaną także przeprowadzone warsztaty przez Janusza Taranienkę – poetę i krytyka literackiego, który podzieli się z młodymi twórcami wiedzą na temat doskonalenia warsztatu poetyckiego.

Gratulujemy i życzymy dalszego apetytu na poezję!