Nauczyciele ZS Nr 2 im. 9. PSK w Grajewie uczestniczyli w 60-cio godzinnym szkoleniu „Technologie Informacyjno – komunikacyjne w pracy dydaktycznej” w ramach projektu „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie”. Dzisiejszego dnia odbył się egzamin, który składał się z części teoretycznej oraz praktycznej. Obie części egzaminu zakończyły się 100%-owymi wynikami.