W ramach doradztwa zawodowego 23 marca uczniowie klasy IVw wzięli udział w spotkaniu prozawodowym, które odbyło się w Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie. Funkcjonariusz kpt. Kamil Twardowski w przystępny sposób omówił zasady naboru do służby. Przedstawił wymogi formalne oraz procedurę kwalifikacyjną. Opowiedział również o tym, jak na co dzień wygląda jego służba, dzieląc się z młodymi ludźmi doświadczeniami zawodowymi. Podkreślił, że jest dumny z tego, że nosi strażacki mundur.Spotkanie z młodzieżą miało na celu przybliżenie zawodu strażaka oraz zachęcenie uczniów do pełnienia służby w tej formacji.