Certyfikaty Cisco IT Essentials PC Hardware & Software rozdane, kurs zakończony. Klasa 1d – technik informatyk.