09.10.2019 r. w Białymstoku odbyła się Licealiada Województwa Podlaskiego w Drużynowych  Biegach Przełajowych Dziewcząt na dystansie 1500 m.

W kategorii dziewcząt startowało 17 zespołów. Każda ze szkół wystawiała po 5 dziewcząt z rocznika:  2004 i młodsze, 2003, 2002-2000.

Drużyna z ZS Nr 2 w Grajewie zajęła trzecie miejsce ustępując szkołom z Białegostoku oraz Suchowoli. Continue reading

W dniu 15 października 2019 r. w budynku Zespołu Szkół Nr 2 im. 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie odbyła się powiatowa uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Organizatorami imprezy byli Starosta Grajewski oraz Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie. Uroczystość uświetnił występ artystyczny, inspirowany poematem epickim „Pan Tadeusz”, w wykonaniu uczniów szkoły.

Życzenia pracownikom oświaty złożyli Pani Beata Pietruszka – Podlaski Kurator Oświaty, Pan Maciej Bednarko – Zastępca Burmistrza Miasta Grajewo wspólnie z Panem Wiesławem Dembińskim – Wiceprzewodniczącym Rady Miasta Grajewo, a także Pan Waldemar Remfeld – Starosta Grajewski.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego, rozpoczęła się oficjalna część uroczystości.

Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, twórczości dla dzieci i młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli, Minister Edukacji Narodowej nadał Medal Komisji Edukacji Narodowej, którym uhonorowanych zostało pięciu nauczycieli:

 • Pani Hanna Chrzanowska – pedagog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grajewie,
 • Pani Ewa Katarzyna Kozikowska – pedagog-logopeda w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
  w Grajewie,
 • Pani Bożena Perkowska – psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grajewie,
 • Pani Ewa Wróblewska – nauczyciel w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie,
 • Pani Agnieszka Zamojska – nauczyciel w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie.

Aktu dekoracji nagrodzonych Medalem Komisji Edukacji Narodowej dokonała Pani Beata Pietruszka – Podlaski Kurator Oświaty.

W kolejnej części uroczystości, nauczycielom i dyrektorom szkół prowadzonych przez powiat grajewski, za ich osiągnięcia odpowiednio dydaktyczno-wychowawcze i organizacyjno-menedżerskie, zostały wręczone dyplomy, przyznające nagrodę Starosty Grajewskiego.

Nagrodę otrzymali:

 • Pan Krzysztof Gutowski – wicedyrektor w Zespole Szkół Nr 2 im. 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie,
 • Pani Anna Bogumiła Jarząbek – nauczyciel w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie,
 • Pani Elwira Kołaczyńska-Bogdan – kierownik internatu w Zespole Szkół im. Bolesława Podedwornego w Niećkowie,
 • Pan Łukasz Kowalski – nauczyciel w Zespole Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie,
 • Pani Bożena Perkowska – psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grajewie,
 • Pani Beata Urbańska – nauczyciel w Zespole Szkół im. Księdza Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie,
 • Pani Małgorzata Żurawska – nauczyciel w Zespole Szkół Nr 1 w Grajewie.;
 • Pan Grzegorz Robert Curyło – dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie,
 • Pan Dariusz Koniecko – dyrektor Zespołu Szkół im. Bolesława Podedwornego w Niećkowie,
 • Pan Jarosław Konopka – dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie.

W dalszej części uroczystości wręczono listy gratulacyjne. Listy takie otrzymali stypendyści Prezesa Rady Ministrów, czyli uczniowie, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem i najwyższą w danej szkole średnią ocen:

 • Anna Chrostowska – uczennica Technikum w Grajewie,
 • Sylwia Chrzanowska – uczennica Technikum w Wojewodzinie,
 • Marcel Wit Formejster – uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Grajewie,
 • Julia Kozikowska – uczennica Technikum w Niećkowie,
 • Barbara Maciorowska – uczennica II Liceum Ogólnokształcącego w Grajewie,
 • Hubert Strzałko – uczeń Technikum w Szczuczynie.

Dwójka uczniów – Barbara Maciorowska i Hubert Strzałko otrzymali to stypendium, a więc utrzymali pozycję uczniów z najwyższą średnią ocen w szkole, drugi rok z rzędu.

Wręczone zostały ponadto symboliczne czeki, informujące o wysokości przyznanego Stypendium Starosty Grajewskiego. Stypendium to – za osiąganie najlepszych wyników nauczania, a także działalność na rzecz społeczności lokalnej lub wyróżnianie się osiągnięciami w dziedzinie sportu, kultury i sztuki – otrzymali:

 • Patryk Borawski – uczeń Technikum w Szczuczynie,
 • Aleksandra Dąbrowska i Bartosz Kindeusz – uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Grajewie,
 • Natalia Łoś – uczennica Technikum w Niećkowie,
 • Anna Przyborowska – uczennica Branżowej Szkoły I stopnia Specjalnej w Grajewie,
 • Małgorzata Walicka – uczennica Technikum w Wojewodzinie,
 • Natalia Witkowska – uczennica Technikum w Grajewie.

Małgorzata Walicka jest już wielokrotną stypendystką – najpierw stypendystką Prezesa Rady Ministrów,
a w tym roku stypendystką Starosty Grajewskiego. Z kolei dwójka uczniów – Aleksandra Dąbrowska i Bartosz Kindeusz – są stypendystami Starosty Grajewskiego po raz drugi z rzędu

Wszystkim uczestnikom uroczystości dziękujemy za przybycie, nagrodzonym składamy gratulacje, a wszystkim pracującym na rzecz oświaty życzymy dalszych sukcesów w życiu zawodowym oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

*źródło: http://www.starostwograjewo.pl/

10.09.2019r. o godzinie 13.30 odbyło się spotkanie podsumowujące projekt Erasmus +. Projekt realizowany był w latach 2017/2018 oraz 2018/2019 i obejmował uczniów technikum kształcących się w zawodach: technik informatyk, technik ekonomista oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. W 4-tygodniowej praktyce zawodowej do Włoszech wzięło udział 58 uczniów. Uczniowie przed wyjazdem przeszli 60-godzinny kurs języka włoskiego, otrzymali pomoce dydaktyczne do nauki języka, zapoznali się z historią i geografią  Italii. Prawie 150 tysięcy euro przeznaczono na transfer na lotnisko i przeloty samolotem, całodzienne wyżywienie, noclegi i ubezpieczenie. Dodatkowo organizowane były wycieczki turystyczne do Asyżu, Rzymu, Watykanu, a każdy uczeń otrzymał kieszonkowe. Continue reading

04.06.2019r. odbył się Festiwal w Jednostce zorganizowany dla uczniów gimnazjów oraz szkół podstawowych, mający na celu prezentację oferty i możliwości edukacyjnych w Technikum oraz II LO w Grajewie. Tego dnia gościliśmy ponad 60 uczniów z ww. typów szkół, którzy poznali atmosferę panującą w naszej szkole, zaplecze edukacyjne oraz obejrzeli fotorelację z wyprawy naszych stażystów do Włoch w ramach Projektu Erasmus+.

 Galeria1 
Galeria2

Technikum w Zespole Szkół Nr 2 im. 9. PSK w Grajewie otrzymało 150 tys. euro na projekt ERASMUS + „Włoskie staże uczniów z Grajewa” z Narodowej Agencji Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt będzie trwał 2 lata i jest skierowany do uczniów technikum / dla klas pierwszych -rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2017/2018 oraz klas drugich/. Projekt obejmuje odbycie obowiązkowej 4 –tygodniowej praktyki zawodowej we Włoszech w miejscowości Spoleto.

Projekt w 100% finansuje:

– podróż samolotem, całodzienne wyżywienie, atrakcje turystyczno-krajoznawcze /w tym zwiedzanie weekendowe Włoch-Rzym, Perugia, Asyż …/ , opiekę nauczycieli, ubezpieczenie, praktykę w zakładach pracy oraz kurs języka angielskiego przed wyjazdem . Dodatkowo uczniowie otrzymają kieszonkowe na własne wydatki ok. 190 euro , a po zakończeniu praktyki certyfikat Europass.

Na 833 złożonych wniosków z całej Polski tylko 217 otrzymało dotację od 30.000 euro do 150 000 euro/ nasz wniosek został wysoko oceniony- otrzymał 92,5 pkt na 100 możliwych/

Uczniowie kształcący się w zawodach: technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik ekonomista, technik handlowiec, technik informatyk, technik organizacji reklamy będą mogli wziąć udział w tym projekcie, poznać i zwiedzić Włochy, podszkolić w warunkach rzeczywistych język obcy, a przede wszystkim zdobyć doświadczenie zawodowe zagranicą.