05 marca 2024 r. w ramach zajęć z edukacji dla bezpieczeństwa kl. 1ae (technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik ekonomista) odwiedziła Grajewskie Centrum Edukacji Obronnej.
Uczniowie realizowali zagadnienia z podstaw strzelania z broni pneumatycznej oraz ładowania magazynka nabojami.
Podstawy strzelania z broni pneumatycznej przeprowadził instruktor p. Michał Naruszewicz. Natomiast ładowanie magazynka nabojami przeprowadzili uczniowie kl. 3w: Bartosz Cebeliński oraz Oliwier Kuryś.
Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa
Andrzej Mścichowski