W ramach zajęć z doradztwa zawodowego 9 marca uczniowie klasy IVw wzięli udział w spotkaniu prozawodowym, które poprowadziłast. chor. Marta Kostecka z Placówki Straży Granicznej w Augustowie.Funkcjonariuszka przekazała uczniom informacje na temat służby w Straży Granicznej. Poinformowała młodych ludzi, jakie warunki należy spełnić, by wstąpić w szeregi formacji oraz omówiła proces rekrutacji.Prelegentka zwróciła także uwagę, że praca w Straży Granicznejjest ciekawa i nie ma w niej miejsca na nudę i rutynę. To wyzwanie, ale przede wszystkim codzienna satysfakcja z pełnionych obowiązków.

Beata Szczepańska