20 listopada przypada rocznica uchwalenia Deklaracji Praw Dziecka z 1959 roku oraz Konwencji o prawach dziecka z 1989 roku. Na okoliczność tych wydarzeń został ustanowiony Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka.
 
21 listopada 2022 r. w ZS Nr 2 im. 9. PSK w Grajewie celebrowano ten fakt wspólnie z UNICEF. Była to również okazja do zainaugurowania działalności Rzecznika Praw Ucznia oraz Samorządu Uczniowskiego. Przy głównym wejściu do budynku szkoły uczniowie mogli zapoznać się z prawami dziecka, człowieka, przypomnieć sobie także statutowe prawa i obowiązki ucznia, szkolne zasady oceniania oraz zapoznać się z zakresem kompetencji nowego rzecznika. Nad wszystkim czuwał Samorząd Uczniowski, który zachęcał uczniów do zapoznania się z dostępnymi materiałami oraz do podzielenia się swoimi sugestiami i spostrzeżeniami, które po napisaniu uczniowie wrzucali do „Skrzynki dobrych pomysłów”. Młodzież chętnie dzieliła się z Samorządem Uczniowskim swoimi pomysłami na jeszcze lepsze funkcjonowanie szkoły.

Celem akcji było upowszechnienie wiedzy o prawach dziecka. W ramach solidarności ze wszystkimi dziećmi na świecie, a przede wszystkim z dziećmi, których prawa nie są przestrzegane -społeczność szkolna założyła tego dnia ubrania w kolorze niebieskim. Nasi uczniowie mieli okazję zapoznać się z prawami dziecka oraz z prawami człowieka. Ponadto pedagog szkolny oraz rzecznik praw ucznia przeprowadzili zajęcia przybliżające uczniom Konwencję o prawach dziecka oraz poruszające kwestie przeciwdziałania dyskryminacji.
 
Rolą dorosłych jest nie tylko dbanie o to, aby prawa dziecka były przestrzegane, ale także szerzenie wiedzy o prawach dziecka, w tym edukowanie kolejnych pokoleń dzieci i młodzieży.
O tym, jak ważne są w naszym kraju prawa dziecka świadczy również fakt, iż zostały one uwzględnione w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Prawa dziecka nie kolidują z prawami dorosłych, lecz je uzupełniają. Chronią młodych, ale i wspierają ich w prawidłowym rozwoju. Znajomość przepisów daje młodzieży poczucie bezpieczeństwa oraz możliwość aktywnego, świadomego uczestniczenia w podejmowaniu decyzji, które ich dotyczą.
 
Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka to dzień radosny, ale zawierający ważne przesłanie traktujące o empatii, wrażliwości, podmiotowości młodego człowieka. Janusz Korczak już blisko sto lat temu pisał: “Nie ma dzieci – są ludzie” oraz “Dziecko – już mieszkaniec, obywatel i już człowiek. Nie dopiero będzie, a już. […]”. Dlatego każda inwestycja wychowawcza w uświadamianie młodemu człowiekowi jego podstawowych praw jest niezwykle cenna.