Daily Archives: 7 listopada 2022

Fundacja Świętego Mikołaja cały czas jest z nami. Od kilku lat wspólnie wspieramy niezwykle uzdolnionych i chcących dzielić się swoim talentem i dobrem z innymi – uczniów naszej szkoły. Z dumą informujemy, że w tym roku szkolnym stypendium w wysokości 3 tyś. złotych otrzymali: Szymon Liniewski (kl. IVw) i Szymon Chomiczewski (kl. IIw). Obydwaj uczniowie wyróżniają się wysokimi wynikami w dziedzinach, którymi się pasjonują. Pierwszy z nich kocha taniec towarzyski i czynnie uczestniczy w działaniach wolontariackich.  Drugi zaś interesuje się historią i aktywnie uczestniczy w organizacji społeczno-wychowawczej „Strzelec”. To uczniowie ambitni, kreatywni, pełni energii z ogromnym zaangażowaniem włączający się w realizacją projektów edukacyjnych.

Gratulujemy uczniom oraz  dziękujemy wszystkim osobom wspierającym nasz fundusz stypendialny – jesteście siłą napędową tej wspaniałej inicjatywy!

Beata Szczepańska