Doradztwo zawodowe i edukacja zawodowa prowadzone w szkole są ważnym elementem w podejmowaniu przez uczniów decyzji o wyborze zawodu i dalszej ścieżki edukacyjnej. W ramach projektu Podlaski Kompas Pracy nasza szkoła otrzymała laptop, profesjonalne słuchawki oraz zestaw książek metodycznych, które posłużą szkolnemu doradcy zawodowemu do wzbogacenia warsztatu pracy. Narzędzia i środki dydaktyczne zostały przekazane podczas  konferencji: „Superwizja w doradztwie zawodowym”, która odbyła się 10 listopada w Białymstoku. Podczas spotkania wystąpienia zaproszonych gości potwierdziły, iż profesjonalne i nowoczesne doradztwo zawodowe jest kluczem i gwarancją dobrego wsparcia uczniów.