06.10.2022 r. odbył się wyjazd klasy mundurowej 4wSP na zajęcia praktyczne do Jednostki Wojskowej w Giżycku. Opiekunem był mgr inż. Radosław Skorupa.