Daily Archives: 24 maja 2022

24 maja uczniowie klasy Id wzięli udział w niecodziennej lekcji profilaktycznej, której przewodnim motywem była odpowiedzialność nieletnich. Zaproszeni przedstawiciele Policji Pani Grażyna Rodzeń, asp. sztab. Marcin Klimczak oraz sierż. Piotr Wołyniec wyjaśnili uczniom czym jest czyn karalny oraz omówili zjawisko demoralizacji. Przedstawili również środki wychowawcze i poprawcze, jakie może zastosować sąd wobec nieletnich sprawców czynów karalnych, czy osób przejawiających cechy demoralizacji. Specjaliści nie tylko udzielali szczegółowych informacji, ale podawali również przykłady negatywnych zachowań młodzieży, wszystko po to, aby uzmysłowić uczniom, że za zachowania niezgodne z prawem odpowiada się przed sądem.

Mamy nadzieję, że spotkanie pozwoli młodym ludziom usystematyzować ich wiedzę tak, żeby mogli bezpiecznie funkcjonować w szkole i poza nią.

Beata Szczepańska