Daily Archives: 7 września 2021

Dnia 07.09.2021r. uczniowie klas pierwszych Zespołu Szkół nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie wzięli udział w rajdzie Grajewo – Grzędy 2021.

 

W bieżącym roku obchodzimy 100. rocznicę powstania 9 Pułku Strzelców Konnych. Jednym z wydarzeń, które zostało z tej okazji przygotowane jest „Wielki test wiedzy o historii Grajewa (9 PSK) – 2021”, wzorowany na formule telewizyjnej „Wielkich testów o …” i z pulą atrakcyjnych nagród finansowych.
Serdecznie zapraszamy do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu.
+ 16 października 2021 r. sala widowiskowa GCK
+ po raz drugi w Grajewie
+ udzielanie odpowiedzi za pomocą pilotów
+ dwie kategorie wiekowe (<18 lat, >18 lat)
+ nagrody finansowe o wartości 8 tys. zł
+ upominki dla każdego z uczestników
+ zgłoszenia do 30 września 2021 r.
Organizatorzy:
Towarzystwo Przyjaciół 9 PSK w Grajewie
Grajewskie Centrum Kultury
Grajewska Izba Historyczna
Organizacja testu jest współfinansowana ze środków Miasta Grajewo i Powiatu Grajewskiego w ramach współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi w oparciu o zapisy Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dnia 07.09.2021r. w Zespole Szkół Nr 2 w Grajewie odbyły się spotkania rekrutacyjne do projektu „Nowa ranga kształcenia zawodowego w powiecie grajewskim”. Jest to Projekt realizowany przez SYNTEA S.A. w partnerstwie z Powiatem Grajewskim.