Podziękowanie Pani Monice Pskowskiej związane z pracą polonisty. Wiersz w imieniu klasy 3w napisała Edyta Kozikowska. Grafikę wykonał Filip Dobkowski.