Daily Archives: 28 kwietnia 2021

Podziękowanie Pani Monice Pskowskiej związane z pracą polonisty. Wiersz w imieniu klasy 3w napisała Edyta Kozikowska. Grafikę wykonał Filip Dobkowski.