Z przyjemnością informujemy, że najwyższą średnią ocen w szkole w roku szkolnym 2019/2020, a tym samym Stypendia Prezesa Rady Ministrów otrzymały: Aleksandra Strzałkowska – uczennica klasy 2w SP (klasa o profilu mundurowym) oraz Natalia Witkowska uczennica klasy 3e kształcąca się w zawodzie technik ekonomista.
Stypendium przyznawane jest uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!