W 2001 roku Rada Europy ogłosiła dzień 26 września Europejskim Dniem Języków. Celem tej inicjatywy jest ukazanie różnorodności językowo-kulturowej naszego kontynentu oraz wspieranie nauki języków obcych.

Z okazji Europejskiego Dnia Języków  pracownie języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego zamieniły się w angażujące Escape Room’y  pełne językowych  wyzwań. Zajęcia miały  na celu zwiększanie świadomości językowej i po

zbawianie uczniów obaw przed mówieniem w językach obcych. Opracowano je w sposób stwarzający uczniom warunki do nabywania kompetencji kluczowych. Uczniowie mieli też okazję zmierzyć się z wyzwaniem językowym EDL „Challenge 50+1”.Dzięki pobranej aplikacji, zadania językowe wydawały się bardziej atrakcyjne i motywujące.

Dziękujemy uczniom za zaangażowanie i niezwykle  aktywny udział w zajęciach.

Joanna Antropik

Justyna Bagińska

Agnieszka Łepkowska