23 września 2020 roku odbył się wyjazd do Jednostki Wojskowej w Giżycku na egzamin praktyczny z edukacji wojskowej.

W egzaminie uczestniczyło 31 uczniów naszej szkoły z klasy 3 w – o profilu mundurowym. Egzamin praktyczny składał się z dwóch zagadnień: Strzelnicy Garnizonowej oraz OSW/Śnieżnik.

Na strzelnicy garnizonowej uczniowie musieli wykazać się przemieszczaniem na polu walki, dostarczaniem amunicji na przedni skraj obrony, rzutem granatem w różnych postawach, posługiwaniem się maską pgaz i FOO oraz udzielić pierwszej pomocy na polu walki.

Natomiast na OSW/Śnieżnik uczniowie musieli przyjmować postawy strzeleckie (łącznie ze strzelaniem szkolnym), rozkładać i składać karabinek, ładować magazynek amunicją szkolną, określać kierunki stron  świata różnymi sposobami i wyznaczać azymut oraz poprawnie wykonywać wybrane zagadnienia z musztry.

Wszyscy uczestnicy wyjazdu pozytywnie zaliczyli egzamin.

Kierownikiem wyjazdu był nauczyciel wychowania fizycznego p. Andrzej Mścichowski, a opiekunem nauczyciel przedmiotów informatycznych p. Radosław Skorupa.