W związku z sytuacją pandemiczną w Polsce obowiązują nowe terminy rekrutacji do szkół.

W bieżącym roku szkolnym do Zespołu Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie podanie można dostarczyć w następujący sposób:
1. Wydrukowane podanie ze strony internetowej wypełnij w domu i wyślij na adres szkoły – Zespołu Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie, ul. Wojska Polskiego 84, 19-200 Grajewo z dopiskiem na kopercie: „Rekrutacja do klasy pierwszej”
2. Przyjedź do szkoły i wypełnij osobiście podanie w sekretariacie.
3. Wypełnij podanie (dokument MS WORD), zapisz dokument i wypełniony prześlij na adres e-mail: rekrutacja.zsnr2grajewo@gmail.com w tytule wiadomości wpisując „Rekrutacja do klasy pierwszej”.

UWAGA – w pierwszym etapie wymagamy tylko podania (podanie będzie przyjęte bez podpisu i załączników). Załączniki dostarczycie w drugim etapie rekrutacji po otrzymaniu świadectw ukończenia Szkoły Podstawowej.

Dokumenty do pobrania