23.03.2020r. – 27.03.2020r. 


 

1w i , 1 e wok

Zapoznaj się dokładnie z tematem

https://epodreczniki.pl/a/jak-opisac-dekoracje-fasady-elewacji-i-wystroj-wnetrza-architektonicznego/D104J50Cp

Zrób zamieszczone w nim ćwiczenia,  a w zeszycie wynotuj pojęcia ze słowniczka.

Temat ten przewidziany jest na dwie lekcje.

 

4ae,4d geografia (zakres rozszerzony)

Zapoznaj się z tematami:

https://epodreczniki.pl/a/rozwoj-transportu-powietrznego-i-wodnego-w-polsce/D2aOid9ur

https://epodreczniki.pl/a/turystyczne-walory-polski/DdjTUXgS9

Zrób zamieszczone w nim ćwiczenia,  a w zeszycie wynotuj pojęcia ze słowniczka.

 

Do wszystkich pozostałych klas (wiedza o społeczeństwie – 1w II LO, 1ad T, 1d T, 1e T
wiedza o kulturze -1ad T, 1d T,
geografia- 1d sp T SP
filozofia- 1ae sp T SP
wiedza o społeczeństwie-1w sp II LO SP

historia i społeczeństwo -2w klasa wirtualna)

Drodzy uczniowie , Ci którzy solidnie pracowali do tej pory mogą utrwalać wiedzę w postaci powtórek lub odpocząć, pozostałych proszę o uzupełnienie braków.

(obowiązuje do 25 marca 2010 roku lub do nowego rozporządzenia ministra edukacji narodowej)

 


Piątek, 20.03.2020r.


Geografia 1d SP

Temat: Tektonika  płyt litosfery

Proszę zapoznać się z tematem w podręczniku i wykonać zadania w Kartach pracy ucznia.Wyjaśnić też co tojest:  spreading, dryft kontynentów, rów oceaniczny ryft(dolina ryftowa). Można tu skorzystać ze słowniczka  https://epodreczniki.pl/a/plytowa-budowa-litosfery-ruchy-gorotworcze/D1FXHHznX i w ramach utrwalenia wiedzy wykonać zamieszczone tam ćwiczenia.

 

His 2w (klasa wirtualna)

1.Temat : Rewolucja 1905-1907 w Rosji i na ziemiach polskich

Dokładnie zapoznaj się z tematem https://epodreczniki.pl/a/proba-sil-rewolucja-1905-1907-w-rosji-i-na-ziemiach-polskich/DgVX8OHWA

Zrób polecenie 4(zamiast podsumowania) w zeszycie

2. Temat: Europejskie kryzysy polityczne na początku XX wieku

Zapoznaj się z tematem wykonaj zamieszczone w nim polecenia, a w zeszycie wyjaśnij co to było: Trójporozumienie(ententa), Trójprzymierze, kocioł bałkański oraz ćwiczenie 3

https://epodreczniki.pl/a/czy-to-juz-wojna-europejskie-kryzysy-polityczne-na-poczatku-xx-wieku/Do9FM3z94

 

1d i 1 ad wok

Zapoznaj się dokładnie z tematem

https://epodreczniki.pl/a/jak-opisac-dekoracje-fasady-elewacji-i-wystroj-wnetrza-architektonicznego/D104J50Cp

Zrób zamieszczone w nim ćwiczenia a w zeszycie wynotuj pojęcia ze słowniczka.


Czwartek, 19.03.2020r.


Wos klasa 1w

Temat:  Czym są prawa człowieka?

https://epodreczniki.pl/a/czym-sa-prawa-czlowieka/DKiwj4vMj

Zapoznaj się z tematem i zrób notatkę w zeszycie:

 1. Co to są prawa człowieka i z czego wynikają?
 2. Co to są prawa człowieka?
 3. Jakie cechy mają prawa człowieka?
 4. Podział praw człowieka 3 generacje
 5. Po 6 przykładów praw osobistych i politycznych
 6. Po 2 przykłady praw ekonomicznych socjalnych i kulturalnych

 

Wos klasa  1e

Temat:  Czym są prawa człowieka?

https://epodreczniki.pl/a/czym-sa-prawa-czlowieka/DKiwj4vMj

Zapoznaj się z tematem i zrób notatkę w zeszycie:

 1. Co to są prawa człowieka i z czego wynikają?
 2. Co to są prawa człowieka?
 3. Jakie cechy mają prawa człowieka?
 4. Podział praw człowieka 3 generacje
 5. Po 6 przykładów praw osobistych i politycznych
 6. Po 2 przykłady praw ekonomicznych socjalnych i kulturalnych

 

Wos klasa  1d

Temat:  Czym są prawa człowieka?

https://epodreczniki.pl/a/czym-sa-prawa-czlowieka/DKiwj4vMj

Zapoznaj się z tematem i zrób notatkę w zeszycie:

 1. Co to są prawa człowieka i z czego wynikają?
 2. Co to są prawa człowieka?
 3. Jakie cechy mają prawa człowieka?
 4. Podział praw człowieka 3 generacje
 5. Po 6 przykładów praw osobistych i politycznych
 6. Po 2 przykłady praw ekonomicznych socjalnych i kulturalnych

 

Wos klasa   1ad

Temat:  Czym są prawa człowieka?

https://epodreczniki.pl/a/czym-sa-prawa-czlowieka/DKiwj4vMj

Zapoznaj się z tematem i zrób notatkę w zeszycie:

 1. Co to są prawa człowieka i z czego wynikają?
 2. Co to są prawa człowieka?
 3. Jakie cechy mają prawa człowieka?
 4. Podział praw człowieka 3 generacje
 5. Po 6 przykładów praw osobistych i politycznych
 6. Po 2 przykłady praw ekonomicznych socjalnych i kulturalnych

 

Wos ( zakres rozszerzony) 2w,3d,3e

Zrób notatkę:

Temat: Rola rządu jako elementu  władzy wykonawczej

 1. Scharakteryzuj rolę rządu jako elementu władzy wykonawczej
 2. Wyjaśnij pojęcia egzekutywa zamknięta i egzekutywa otwarta.

Temat: Współczesna demokracja w Polsce i na świecie

Zrób w zeszycie  zadania 1,2,3 i 4 strona 315

 


Środa, 18.03.2020r.


Geografia ( zakres rozszerzony ) 4d i 4ae    

Proszę zapoznać się z tematami, sprawdzić czy znacie i rozumiecie pojęcia ze słowniczka, zrobić zadania po każdym temacie.(dla sprawdzenie własnej wiedzy)

1 Temat: Rozwój usług w Polsce.https://epodreczniki.pl/a/rozwoj-uslug-w-polsce/DOY6bBRPa

2. Temat: Rozwój transportu lądowego w Polsce

https://epodreczniki.pl/a/rozwoj-transportu-ladowego-w-polsce/Dp9t736SI

 

Filozofia 1ad

Zadania  8,9 i 11 na stronie  75 jako notatka w zeszycie.

Proszę zrobić zadania pod pracą z tekstem na stronie 74 (czcionka 12; interlinia 1,5; po każdym przepisanym poleceniu –odpowiedź) i wysłać na mój e-mail: halina.waszkiewicz@op.pl

 

Wos 1w

Proszę zapoznać się z tematem link https://epodreczniki.pl/a/muzyka-rockowa—skad-wzial-sie-ten-caly-rocknroll/D26jXxCTX
zrobić w zeszycie ćwiczenia i notatkę o fenomenie zespołu The Beatles (tzw. Beatlemania) w zeszycie oraz zapoznaj się z 5 ich najbardziej popularnymi utworami

 


Wtorek, 17.03.2020r. 


1e wok

Proszę zapoznać się z tematem link https://epodreczniki.pl/a/muzyka-rockowa—skad-wzial-sie-ten-caly-rocknroll/D26jXxCTX
zrobić ćwiczenia i notatkę o fenomenie zespołu The Beatles (tzw. Beatlemania) zapoznaj się z 5 ich najbardziej popularnymi utworami

 

2 w LO his  klasa wirtualna

 1. Temat : Kultura polska w służbie sprawy narodowej

Ćwiczenia 2,3,4  str 126

 1. Temat : Powtórzenie wiadomości z historii Polski w XIX wieku

Ćwiczenie 1-7 str.  127

 


Poniedziałek, 16.03.2020r. 


 

Praca domowa dla 1w SP wos:

Napisz pracę na następujący temat:

W jaki sposób kultura narodowa przyczynia się do podtrzymania narodowej świadomości i tożsamości? Przeanalizuj to zagadnienie na przykładzie kultury polskiej, żydowskiej i kultury wybranego kraju pozaeuropejskiego.

termin:2 tygodnie,

forma: czcionka Times New  Roman 12, interlinia 1,5

 

Praca domowa dla seminarium wos  (zakres  rozszerzony)

Przeczytać temat: Władza wykonawcza w państwie demokratycznym

Zrobić notatkę

Zad. 7 str. 311  Napisz pracę: Przedstaw relacje między rządem, głową państwa i parlamentem na przykładzie 4 współczesnych państw demokratycznych (Polska, USA, Wielka Brytania, Niemcy) termin:2 tygodnie

forma: czcionka Times New  Roman 12, interlinia 1,5

załącznik do pobrania: Geografia rozszerzona IV e i IV d

 

Wos 1 ad T

Zapoznaj się z tematem https://liblink.pl/PYIaL92orl
Jest to w zasadzie powtórzenie i uzupełnienie realizowanych przez nas ostatnio tematów. W zeszycie zrób ćwiczenia zamieszczone w tym temacie.