• Klasy 3w / 4d / 4ae do   22.03.20r.
Bardzo proszę zapoznać się z tematem „Związki niesakramentalne”, który jest opracowany w wersji power point, następnie wykonać test na: quizizz.com/join?gc=001445.  lub wpisać kod: 001445
Czas na wykonanie testu jest do 22.03.20r. do godziny 18.15. Osoby, które nie wykonają do tej godziny otrzymają „0”.
Logując się na  quizizz.com. w nicku proszę podawać: Imię i nazwisko, klasa. Np: Jan Kowalski, IV fg
  • Klasa 1w do  22.03.20r.
Proszę zapoznać się do końca tego tygodnia czyli do 22.03.20 r. z następującym audiobookiem : https://www.youtube.com/watch?v=YWJZvx88p7g&t=1169s
Należy wysłuchać tylko część pierwszą, która trwa 1h. Nie trzeba zapoznawać się z całością czyli 14 częściami.
W przyszłym tygodniu pojawi się praca związana z tym audiobookiem.
  • Klasa 2w i 2d  do  22.03.20r.
Uczniowie, którzy byli nieobecni, lub nie rozwiązywali, lub chcą poprawić ocenę quizu pt Wielki Post, proszę aby do 22.03.20 r. do godz. 18.15, rozwiązali ten quiz: quizizz.com/join?gc=643347 lub wpisać kod: 643347
Logując się na  quizizz.com. w nicku proszę podawać: Imię i nazwisko, klasa. Np: Jan Kowalski, IV fg
  • Klasa 3d i 3e  do  22.03.20r.
Proszę zapoznać się do końca tego tygodnia czyli do 22.03.20 r. z następującym audiobookiem:  https://www.youtube.com/watch?v=I6P5SvfnukA
W przyszłym tygodniu pojawi się praca związana z tym audiobookiem.