Etyka gr. pocz. kl I po G. (1ad, 1e, 1w), kl. I po SP (1w)

Praca pisemna z etyki

Tematy (jeden do wyboru), termin oddania 29.05.2020r.
1.Które z zachowań: altruistyczne czy egoistyczne, są bardziej pożądane w społeczeństwie?
2.Czy przy podejmowaniu decyzji ludzie powinni brać pod uwagę konsekwencje swoich działań, uzasadnij swoją wypowiedź.
3.Czy zdarza się, że ludzie manipulują innymi osobami w celu osiągnięcia osobistych korzyści, uzasadnij swoją wypowiedź.

 

Etyka gr. kon. (2a, 2e, 3d)

Praca pisemna z etyki

Tematy (jeden do wyboru), termin oddania 29.05.2020r.

1.Napisz komentarz do zdania przypisywanego Sokratesowi:  Lepiej jest krzywdy doznawać, niż krzywdę zadawać. Napisz, jak rozumiesz słowo lepiej użyte  w tym zdaniu.
2.Zinterpretuj myśl zawartą w zdaniu Polityka byłaby często łatwiejsza, niż zmywanie naczyń, gdyby nie (…) moralne ograniczenia (P. Singer, Przewodnik po etyce, Warszawa 1998).
3.Napisz maksymalnie w dwudziestu zdaniach historię ilustrującą przysłowie: Dobrymi chęciami piekło jest wybrukowane.