Poniedziałek  16.03.2020r.


1d (sp) Praca domowa – powtórzenie i utrwalenie wiadomości/karta pracy/
– RÓWNANIA, NIERÓWNOŚCI, UKŁADY NIERÓWNOŚCI – POWTÓRZENIE – rozwiązanie zadań na kartkach podaniowych i przedstawienie do oceny przez nauczyciela

1e Praca domowa /karta pracy/
– OBLICZENIA PROCENTOWE – rozwiązanie zadań na kartkach podaniowych i przedstawienie do oceny przez nauczyciela

1w (sp)
Praca domowa – powtórzenie przed pracą pisemną /karta pracy/
– RÓWNANIA, NIERÓWNOŚCI I UKŁADY NIERÓWNOŚCI – POWTÓRZENIE – rozwiązanie zadań na kartkach podaniowych i przedstawienie do oceny przez nauczyciela

2a Praca domowa – powtórzenie i utrwalenie wiadomości /karta pracy/
– FUNKCJA LINIOWA, UKŁADY RÓWNAŃ, PROSTE, PROSTE PROSTOPADŁE I RÓWNOLEGŁE – POWTÓRZENIE – rozwiązanie zadań na kartkach podaniowych i przedstawienie do oceny przez nauczyciela

3d Praca domowa – powtórzenie przed pracą klasową /karta pracy/
– FUNKCJA WYKŁADNICZA I LOGARYTMY – POWTÓRZENIE – rozwiązanie zadań na kartkach podaniowych i przedstawienie do oceny przez nauczyciela

3e Powtórzenie i utrwalenie wiadomości:
– CIĄGI LICZBOWE
* zbiór zadań – zad. z działu ciągi liczbowe
/zadania otwarte i zamknięte/

zadania do samodzielnego rozwiązania w domu na kartkach podaniowych.

3w/4ae/4d matematyka (zakres rozszerzony)

Praca domowa:
1) Pochodna funkcji / Zbiór zadań -zadania znane uczniom/- dla wszystkich uczniów uczęszczających na zajęcia z przedmiotu

2) Arkusze maturalne z matematyki (zakres rozszerzony)nr I, II, III i IV – dla uczniów zdających egzamin maturalny z przedmiotu

zadania rozwiązane na kartkach podaniowych i przygotowane do oceny przez nauczyciela