Edukacja dla bezpieczenstwa – wszystkie klasy 1.

Powtórzenie materiału z pierwszej pomocy przedmedycznej.

  1. Wymień podstawowe przyczyny NZK?
  2. Co nazywamy defibrylacją?
  3. Wymień etapy akcji ratowniczej w przypadku NZK
  4. W jaki sposób dokonać oceny stanu poszkodowanego
  5. W jaki sposób udziela się pierwszej pomocy przy użyciu AED
  6. Na powyższe podania proszę o wykonanie notatki w zeszytach lekcyjnych. Notatka będzie oceniona po powrocie uczniów do szkoły.

Na portalu you tube proszę obejrzeć filmy szkoleniowe z zakresu RKO.

 

Wychowanie fizyczne – wszystkie klasy.

Poniżej znajduje się program treningowy do wykonania w domu, który obowiązuje wszystkich uczniów ZS Nr 2 w Grajewie. Klikacie w załącznik, otworzy Wam się nowa strona. Na stronie, która się otworzy po raz kolejny musicie kliknąć w załącznik, aby zaczął się pobierać na dysk.

program treningowy do pobrania: wf_zdalne_nauczanie