2d B2, projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych   

Kurs: http://zs2.noip.me/moodle2/course/view.php?id=23

Zadania:

Cisco Packet Tracer do pobrania z moodle -> http://zs2.noip.me/moodle2/mod/resource/view.php?id=2110

 1. Wirtualne_laboratorium_Packet_Tracer – ZADANIE Do wykonania obie sieci i wysłania na moodle.
 2. 17Konfiguracja 2 sieci, usługi DNS, DHCP, MAIL – zadanie.

Termin do 31 marca.

 

4d B1, administracja bazami danych   

Kurs: http://zs2.noip.me/moodle2/course/view.php?id=16

Zadania:

 1. Zadanie arkusz egzaminacyjny Czerwiec 2019
 2. e14-2019 styczen praktyczny – zadanie

Termin do 31 marca.

 

2d T, sieci komputerowe  

Kurs na który trzeba się zapisać to: http://zs2.noip.me/moodle2/course/edit.php?id=9  hasło=sieci12

Do wykonania

Moduł I – Adresacja IPv4 – Do wykonania Zadania od 1 do 3. (Ewentualnie 4 dla chętnych)

Ćwiczenie 1

Zapisz w notacji kropkowo-dziesiętnej następujące adresy IP, zapisane binarnie:

 • 11010111.11100100.00011001.10101001,
 • 10001000.10001111.10000011.00001101,
 • 10100101.00010110.10101110.00111000.

Ćwiczenie 2
Zapisz binarnie następujące adresy IP:

 • 128.12.147.19,
 • 194.204.199.201,
 • 226.89.109.122.

Ćwiczenie 3
Które z wymienionych nie są prawidłowymi adresami IP?

 • 124.205.199.201,
 • 209.255.128.255,
 • 255.102.0.0,
 • 194.256.12.34,
 • 190.180.23.14,
 • 2.13.4.15,
 • 239.14.1b.9,
 • 1.149.258.12.

Moduł II – Adresowanie sieci IPv4

W obu przypadkach Zadania od 1 do 3 oraz Zakończenie modułu testem wiedzy.

Proszę również uzupełnić zeszyty (kto tego nie zrobił), po powrocie do szkoły sprawdzimy wszystkie zaległe tematy w bieżącym roku.

Termin do 3.04.2020

 

3d T, sieci komputerowe 

Kurs: http://zs2.noip.me/moodle2/course/view.php?id=18

Powtórzyć wiadomości o adresacji IP, modelu ISO/OSI, dla utrwalenia wykonać Moduł I – Adresacja IPv4 – Zadania od 1 do 4.

Kurs na który trzeba się zapisać to: http://zs2.noip.me/moodle2/course/edit.php?id=9  hasło=sieci12

Dodatkowo po powtórzeniu

Wykonać test: Sieci komputerowe adresowanie IPv4  hasło: sieci

Wykonać Próbny egzamin – Kwalifikacja E13 – sieci komputerowe. Quiz hasło: 1234

Termin do 1.04.2020