21 marca obchodziliśmy Światowy Dzień Osób z zespołem Downa, którego celem jest między innymi uświadomienie, że osoby z zespołem Downa mają takie same potrzeby, marzenia, oczekiwania jak osoby pełnosprawne. Akcja ta pomaga również uwrażliwiać nas na tematykę chorób genetycznych i potrzebę pomocy wszystkim osobom dotkniętym różnymi rodzajami niepełnosprawności.
Solidaryzując się z tymi osobami, założyliśmy kolorowe skarpetki – obowiązkowo nie do pary, jako wyraz akceptacji, tolerancji, szacunku i wrażliwości na potrzeby osób z zespołem Downa. Miało to przypomnieć społeczeństwu, że między nami żyją ludzie, którzy, na co dzień zmagają się z poczuciem odrębności i niedopasowania.
Ten specjalny dzień służy zwiększeniu świadomości społecznej dotyczącej zespołu Downa, a także propagowaniu praw ludzi z tą wadą genetyczną i integracji z nimi tak, by zapewnić im należne miejsce w społeczeństwie.
Data obchodów Światowego Dnia Zespołu Downa jest symboliczna. Przypada on na 21 dzień 3 miesiąca w roku, ponieważ to właśnie dodatkowy, trzeci chromosom w 21. parze składających się z łańcuchów DNA chromosomów w ludzkich komórkach powoduje występowanie tej wady genetycznej. Stąd też inna nazwa tego zaburzenia – trisomia 21.
Bardzo dziękuję Wszystkim, którzy przyłączyli się do akcji!
Anna Borkowska