W dniu 11.12.2017 komisja w składnie: dyrektor, wicedyrektor oraz pedagog szkolny przeanalizowała ankiety rekrutacyjne uczniów kandydujących do pierwszej grupy stażystów. Przy ocenie kandydatów brane pod uwagę były następujące kryteria:

  • średnia ocen ucznia z przedmiotów zawodowych,
  • ocena z zachowania
  • opinia wychowawcy
  • opinia pedagoga szkolnego

Dokonano wyboru 34 kandydatów na stażystów ( z ubiegających się 37). Ostateczna lista kandydatów będzie znana po klasyfikacji śródrocznej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *