Zespół Szkół Nr 2 im. 9. PSK w Grajewie

z1
z10
z2
z3
z4
z5
z6
z7
z8
z9

Mam wybór, wybieram rozsądek

Email

Bezpieczeństwo oraz społeczny rozwój młodzieży w wieku szkolnym to myśl przewodnia projektu edukacyjnego realizowanego przez pod hasłem: Mam wybór, wybieram rozsądek.  W ramach programu uczniowie klasy IId i IIbw 20 kwietnia wzięli udział w zajęciach przeprowadzonych przez przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Grajewie.  Podczas spotkania  zostały omówione kwestie prawne wynikające z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Głównym celem przedsięwzięcia było zwiększenie świadomości młodzieży w zakresie zagrożeń związanych z używaniem środków psychoaktywnych oraz zapobieganie i zwalczanie zjawiska demoralizacji.

Beata Szczepańska

Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego w ZS Nr 2

Email

W dniu 23.04.2018r. odbył się w naszej szkole Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego, w ramach którego:

Na spotkaniu z dyrektorem szkoły: Edukator przedstawił możliwości jakie daje program Cyfrowobezpieczni.pl oraz wsparcie jakie oferuje nauczycielom, uczniom i ich rodzicom.

Apel odbył się na "sali z lustrami". Uczestniczyli w nim uczniowie z 8 klas Technikum w Grajewie oraz nauczyciele. Zaprezentowany został film nt. cyberzagrożeń, przedstawione zostały podstawowe problemy dotyczące cyberbezpieczeństwa wśród uczniów i uczennic oraz informacje o miejscach świadczących pomoc w sytuacjach cyberzagrożenia. Edukator poinformował o celach projektu i konkursie dla szkół.

Warsztaty. Wszystkie 3 poświęcone głównie cyberprzemocy- zrealizowane zostały w klasach technikum kształcącego w zawodzie technik informatyk. Wyemitowane zostały filmy Stowarzyszenia "Miasta w Internecie" o cyberprzemocy i świadomym kreowaniu wizerunku w sieci. Największy nacisk położono na kwestię hejtu w sieci, z krótkimi informacjami i reportażem o samobójczej śmierci 14 letniego Dominika. Uczniowie wypełniali także quizy nt. cyberzagrożeń. Omówiono także niebezpieczeństwa jakie niesie ze sobą generalnie Internet, z naciskiem na to, by nie straszyć, a mądrze i bezpiecznie korzystać z sieci.

Krzysztof Gutowski- edukator w projekcie Cyfrowobezpieczni.pl


Nie ufaj bezgranicznie

Email

Wzorem lat ubiegłych przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Grajewie w dniach od 11 do 13 kwietnia przeprowadził w naszej szkole zajęcia edukacyjno – informacyjne pod hasłem: „Nie ufaj bezgranicznie”. W spotkaniach tych wzięli udział uczniowie klas maturalnych. Głównym celem przedsięwzięcia było uświadomienie młodzieży zagrożeń wynikających z faktu podjęcia pracy za granicą oraz wypracowanie u uczniów skutecznych mechanizmów obronnych wobec coraz bardziej nasilających się negatywnych zjawisk społecznych.

Beata Szczepańska

W Zespole Szkół Mechanicznych w Łapach

Email

W Zespole Szkół Mechanicznych w Łapach, 11 kwietnia 2018 roku w związku z obchodami 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości, przedstawiciele służb mundurowych spotkali się z uczniami podlaskich szkół średnich. Dzięki zaangażowaniu Starostwa Powiatowego  w Grajewie uczniowie klas pierwszych ( klasy mundurowe z Zespołu Szkół Nr 2 w Grajewie   i Zespołu Szkół w Niećkowie) mogli uczestniczyć  w spotkaniu osobiście. Uroczystości o charakterze patriotyczno – religijnym  odbywały się na terenie szkoły i kościele św. Krzyża, gdzie została odprawiona Msza Święta.

Więcej…

Strona 1 z 128

Facebook